Backloading je ďalší krôčik bližšie k schváleniu

zdroj: TASR

Zástupcovia vlád členských krajín Únie včera 8. januára vo Výbore pre klimatickú zmenu (Climate Change Committee), ktorý pôsobí v rámci Európskej komisie, odhlasovali novelu nariadenia 1031/2010 o harmonograme aukcií pri obchodovaní s emisiami, podľa ktorej sa predaj 900 miliónov povoleniek z obdobia 2014 – 2016 odsunie do rokov 2019 a 2020.

Takzvaným backloadingom sa tak nemení celkový počet kvót v EÚ ETS vyčlenený pre obdobie obchodovania 2013 – 2020.

 

Komisia predstavila backloading ako rýchlu nápravu nerovnováhy medzi ponukou a dopytom na európskom trhu s emisnými kvótami, v snahe stabilizovať ich vrtkavé a hlboko klesajúce ceny.

V prijatom dodatku sa spresnilo, že objem povoleniek z roku 2014, ktorých sa má backloading týkať, bude závisieť od toho, kedy sa opatrenie začne implementovať. Ak sa kalendár aukcií prijme do konca marca, na neskôr sa odsunie aukcia 400 miliónov povoleniek. Ak sa celá akcia spustí až v druhom štvrťroku 2014, backloading sa bude z aktuálneho roku týkať len 300 miliónov kvót.

Má niekto námietky?

Kartami by ešte mohli zamiešať prípadné námietky zo strany Rady ministrov alebo Európskeho parlamentu.

Podľa pravidiel EÚ totiž plynie oficiálne trojmesačné obdobie skúmania, v rámci ktorého by ešte poslanci alebo členské štáty mohli voči dodatku oponovať. Komisia však verí, že vzhľadom na vyjadrený súhlas oboch inštitúcií s doterajšou podobou dodatku bude obdobie oveľa kratšie.

V prípade národných vlád bude stačiť ak ich zástupcovia v Bruseli vyhlásia že neplánujú voči opatreniu namietať. V prípade Parlamentu sa vyžaduje podpora Výboru pre životné prostredie (ENVI) a odporúčanie pléna. Námietku by musela podať politická skupina alebo aspoň 40 europoslancov. V následnom hlasovaní o odporúčaní by na schválenie stačila jednoduchá väčšina.

Komisárka Connie Hedegaard už požiadala predsedníctvo Rady EÚ a predsedu výboru EP pre životné prostredie o skrátenie 3-mesačného obdobia formou urýchleného potvrdenia, že nemajú žiadne námietky.

Ústupok Poľsku

Jedným z najhlasnejších odporcov v rokovaniach o backloadingu bolo Poľsko, ktoré primárnym zdrojom na výrobu elektriny zostáva uhlie. Patrí k 8 krajinám EÚ, ktoré majú nárok a aj využívajú tzv. derogáciu na prechodné bezodplatné prideľovanie kvót na modernizáciu výroby elektrickej energie (čl. 10a i čl. 10c smernice 2003/87/ES). Hrozilo, že kvôli backloadingu by  sa množstvo ich aukčných práv ďalej znížilo a vláda vo Varšave by prišla o potenciálny zdroj príjmu.

V konečnom texte novely nariadenia je ustanovenie, ktoré má tomu zabrániť a v prípade potreby primerane navýšiť objem kvót dostupných do aukcie v danom roku.

Analytici očakávajú, že do konca tohto roka by cena na európskom emisnom trhu mohla prekročiť 7,50 eur/tonu CO2 či dokonca zdvojnásobiť, aj v závislosti od toho či sa odsunie 400 alebo 300 miliónov knót. Dnes sa ich pohybuje pod €5/t CO2.

„Komisia dúfa, že prvé aukcie povoleniek bude možné odsunúť veľmi skoro,“ uviedla Hedegaard. „Ale hoci backloading pomôže stabilizovať trh s uhlíkom v nasledujúcich rokov, musíme tiež riešiť viac štrukturálne výzvy. Komisia sa nimi bude zaoberať keď neskôr v tomto mesiaci navrhne rámec pre klímu a energetiku do roku 2030,“ dodala.

Ďalšie kroky

  • 22. január 2014: Európska komisia predstaví návrh klimaticko-energetického rámca do roku 2030