Európske FBI? Nie celkom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračný obrázok. Foto: TASR/AP/Ringo H.W. Chiu

Carl Dolan je riaditeľ Transparency International EÚ so sídlom v Bruseli.

Predstavte si agenta FBI Jonnyho Utaha, ako naháňa bankových lupičov cez portugalské pláže, tajomného Donnieho Brasca v prestrojení v uliciach Milána alebo iné hollywoodske stvárnenia FBI, ktoré by sa odohrávali na európskom pobreží.

Asi je to ťažké, keďže na európskej úrovni nič, čo by aspoň zďaleka pripomínalo FBI, nemáme. Aspoň zatiaľ nie.

Teraz sa však milovníci kinematografie, ktorí snívajú o kriminálnych trileroch na európskom území, môžu tešiť. EÚ sa konečne dohodla na vytvorení Úradu európskeho prokurátora (EPPO). Európske FBI to nie je, ide však o nezávislý orgán, ktorý bude môcť vyšetrovať a stíhať podvody a iné prečiny proti finančným záujmom Únie.

Ďalší krok po OLAFe

EPPO sme tu mali mať už dávno. Myšlienka sa prvýkrát objavila v Lisabonskej zmluve (2007), ale až doteraz chýbala politická vôľa ju zrealizovať. My v Transparency International EÚ podporujeme európsku prokuratúru takmer od začiatku. Sme presvedčení, že väčší počet prípadov korupcie pred národnými súdmi povedie k posilneniu boja proti korupcii.

Keďže so zapojením sa do EPPO súhlasilo len 20 členských štátov, nejde o orgán pre celú Európsku úniu. Napriek tomu je to krok správnym smerom. EPPO pomôže EÚ efektívnejšie bojovať proti korupcii, a to nie len priamym stíhaním, ale tiež posilnením odstrašujúceho účinku. Európska prokuratúra by mala podporiť boj proti korupcii v členských štátoch a zvýšiť mieru zodpovednosti európskych vlád.

EPPO bude dobrým doplnkom k Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Ten totiž svoje prípady nemôže dotiahnuť dokonca – môže len vydať odporúčanie pre národné orgány.

Medzi rokmi 2008 – 2015 viedla k obvineniam len polovica odporúčaní OLAFu. Prílišná závislosť na národných jurisdikciách spôsobuje, že medzinárodný zločin sa stále nerieši adekvátne. Tým vzniká  inštitučná medzera, ktorú konečne vyplní práve európska prokuratúra. Tá bude schopná stíhať zločincov priamo na národných súdoch.

Najdôležitejšie krajiny chýbajú

Osem členských štátov sa zatiaľ k EPPO nepripojilo. Ide o Spojené kráľovstvo, Dánsko a Írsko (ktoré majú schválenú výnimku z tohto druhu spolupráce), Holandsko, Švédsko, Maltu, Maďarsko a Poľsko. Je to problém pretože niektoré z nich Úrad európskeho prokurátora zúfalo potrebujú kvôli problémom s korupciou pri spravovaní eurofondov alebo je u nich ohrozený právny štát.

Vládne strany v Maďarsku a Poľsku nedávno čelili kritike za ohrozenie systému bŕzd a protiváh. Nedostatok politickej vôle pridať sa k EPPO stavia do ešte horšieho svetla fakt, že podľa nedávnej správy OLAFu takmer pätina všetkých odporúčaní týkajúcich sa finančných nezrovnalostí v európskych štrukturálnych a poľnohospodárskych fondoch v období 2013 – 2016 smerovala práve do Maďarska a Poľska.

Malta je rovnako pod tlakom riešiť korupciu, najmä od tragickej vraždy novinárky Daphne Caruana Galizia, ktorá písala o korupcii v krajine a o zisteniach z Panama Papres smerujúcim k maltskému premiérovi. Verejnosť na Malte je zjavne s vládou, ktorá má neprimeranú moc v menovaní polície a sudcov nespokojná.

Všetky tieto trendy zvýrazňujú potrebu európskej prokuratúry, ktorá bude nezávislá od národných vlád. Ohrozenie právneho štátu a korupcia, spojené s nárastom medzinárodného zločinu v Európe znamená, že postup bez týchto kľúčových krajín nebude dostatočne efektívny.

Hrozí konflikt záujmov

Hlavnou úlohou Úradu európskeho prokurátora vyšetrovať a potom stíhať podvody pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu EÚ a závažné podvody na DPH. Jeho kompetencie by sa však mohli rozrásť aj na cezhraničnú korupciu. Vyšetrovanie takýchto trestných činov súčasné zmluvy explicitne povoľujú.

Aby bol Úrad európskeho prokurátora skutočne efektívny, musia sa vyriešiť otázky ohľadom jeho štruktúry, nezávislosti a etiky. Podľa schválenej legislatívy budú delegovaní európski prokurátori na národnej úrovni súčasne vykonávať funkciu národných prokurátorov, napriek tomu, že budú „úplne nezávislí na národných prokuratúrach“, keď budú pracovať pod hlavičkou EPPO.

Konflikty záujmov tak môžu pretrvávať. Prestíž a kariérne vyhliadky delegovaných prokurátorov budú stále vo veľkej miere závisieť od ich kolegov. Ich zodpovednosť voči EPPO sa môže dostať do konfliktu s lojalitou, ktorú cítia k národnej prokuratúre.

Títo prokurátori sa tiež budú musieť spoliehať na národné orgány činné v trestnom konaní pri zbieraní dôkazov a iných procedúrach. V situáciách, keď existujú pochybnosti o integrite a nezávislosti polície a národných vyšetrovacích orgánov, to môže byť pre európsku prokuratúru veľký problém.

Napriek tomu ide o pokrok v porovnaní s tým, čo sme tu mali doteraz. A aj keď to nie je celkom FBI, vytvorenie Úradu európskeho prokurátora je vítanou odpoveďou Únie na medzinárodnú korupciu a hrozbu ovládnutia štátu, ktorá existuje v krajinách ako Maďarsko. Teraz sa len musia k EPPO pridať všetky členské štáty, aby v EÚ neostali žiadne ostrovy beztrestnosti.