array(0) { } NULL Čo vyčíta Komisia maďarskému zákonu o mimovládkach – euractiv.sk

Čo vyčíta Komisia maďarskému zákonu o mimovládkach

Budapešť je plná billboardov s nápisom "Nedovoľte Georgovi Sorosovi, aby sa smial naposledy!" FOTO: Twitter/Paul Mason

Komisia poslala do Budapešti novú oficiálnu formálnu výzvu. Týka sa nového zákona o mimovládnych organizáciách financovaných zo zahraničia, ktorý bol v Maďarsku prijatý 13. júna.

Tento zákon ukladá organizáciám občianskej spoločnosti so zahraničným financovaním v ročnom objeme nad 7,2 milióna forintov (približne 24 000 eur) novú povinnosť registrovať a označovať sa vo všetkých svojich publikáciách, na webových stránkach a v tlačovinách ako „organizácie podporované zo zahraničia“ a podávať o zahraničnom financovaní konkrétne informácie maďarským orgánom.

Ak si mimovládne organizácie povinnosti v oblasti nahlasovania a transparentnosti nesplnia, hrozia im sankcie.

Podľa maďarského premiéra Viktora Orbána že tieto organizácie presadzujú na území Maďarska zahraničné záujmy. Orbán sa so západnými partnermi dostal už do viacerých sporov ohľadom slobody vzdelávania, tlače a súdov.

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/madarsko-vladny-dotaznik-stop-bruselu-vyplnilo-uz-viac-ako-milion-ludi/

Tri problémy so zákonom

Komisia dospela k záveru, že zákon nie je v súlade s právom EÚ z viacerých dôvodov:

Neprimerane zasahuje do práv zakotvených v Charte základných práv EÚ, najmä do práva na slobodu združovania, a mohol by mimovládnym organizáciám brániť v získavaní prostriedkov a obmedziť ich činnosť.

Zavádza neopodstatnené a neprimerané obmedzenia voľného pohybu kapitálu podľa Zmluvy o fungovaní EÚ a obsahuje požiadavky na registráciu, poskytovanie a uverejňovanie informácií, ktoré sú diskriminačné, zaťažujú mimovládky administratívne a môžu ohroziť ich reputáciu.

Zákon vyvoláva v Bruseli obavy aj z hľadiska práva na ochranu súkromia a osobných údajov, lebo nezabezpečuje spravodlivú rovnováhu medzi záujmami transparentnosti a právom darcov a príjemcov na ochranu ich osobných údajov. Najmä pri požiadavke poskytovať maďarským orgánom presné sumy transakcií a podrobné informácie o darcoch, ktoré tieto orgány následne uverejňujú.

Komisia preto konštatuje, že Maďarsko si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmlúv EÚ a z Charty základných práv Európskej únie. V rámci formálneho právneho konania má maďarská strana jeden mesiac na reakciu.

Ak s ňou Komisia nebude spokojná, vec sa môže dostať až pre Súdny dvor EÚ.

Problém s CEU postúpil do nového štádia

Komisia zároveň pristúpila na druhý krok v právnom konaní, ktoré voči Maďarsku začala ešte v apríli. Vtedy sa podnet (tzv. odôvodnené stanovisko) týkal zákona o vyššom vzdelávaní, ktorý je vnímaný ako pokus o zatvorenie Stredoeurópskej univerzity (CEU).

https://euractiv.sk/clanky/vzdelanie/madarsky-zakon-ohrozuje-stredoeuropsku-univerzitu/

Tú založil americký miliardár maďarského pôvodu George Soros.

So Sorosom má Orbán podľa vlastných slov problém, v apríli ho označil za „amerického finančného špekulanta, ktorý ohrozuje Maďarsko“.

CEU už od svojho založenia po páde komunizmu predstavuje baštu liberálneho myslenia v Maďarsku aj jeho okolí.

Podľa Orbána je zmena zákona potrebná, aby sa zabránilo zahraničným univerzitám vydávať pochybné diplomy.

Európska komisia reagovala, že zákon porušuje právo na akademickú slobodu, právo na vzdelanie a slobodu podnikania podľa Charty základných práv Európskej únie.

Mimovládky žiadajú najvyššie sankcie

Niektorým maďarským mimovládnym organizáciám kroky Komisie nestačia. Vo svojom vyhlásení žiadajú aktivovať Článok 7 Lisabonskej zmluvy. Podľa nich ohrozenie hodnôt EÚ nepredstavujú len posledné zákony, ale celkové smerovanie Maďarska od roku 2010.

Tento článok, označovaný aj ako „jadrová opcia“ od prijatia Lisabonskej zmluvy ešte nebol využitý.

Je určený na ochranu základných hodnôt Európskej únie, ako sú demokracia, sloboda, ľudské práva a vláda zákona. Ak EÚ uzná, že ide o „vážne a trvalé“ porušenie týchto hodnôt, môže aktivovať Článok 7 a pozastaviť krajine niektoré členské práva, napríklad možnosť hlasovania v Rade alebo prístup k voľnému trhu.