16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, konajme…

Komerčný obsah

Kampaň organizovala Fenestra v spolupráci s  Úradom práce, sociálnych veci a rodiny v Košiciach, Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, Košickým samosprávnym krajom, Mestom Košice, MČ Košice – Juh, U. S. Steel Košice, OC Galéria Košice,  Východoslovenskou galériou Košice, Kasárňami Kulturpark, projektom SPOTs, Regionálnym centrom mládeže, Radou mládeže Košického kraja s finančnou podporou Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike, FILIA die frauenstifftung a Nadácie Tatra banky.

O FENESTRE

Fenestra je ženská mimovládna organizácia so sídlom v Košiciach. Patrí medzi najvýznamnejšie slovenské ľudsko-právne organizácie pôsobiace v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Zaoberá sa obhajobou práv žien prostredníctvom advokačných aktivít zameraných na dosiahnutie systémových zmien v prístupe štátu k riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Pri realizácii týchto aktivít vychádza z potrieb a skúseností žien zažívajúcich násilie, ktorým poskytuje bezplatnú a dlhodobú pomoc a podporu v poradenskom centre v Košiciach.