Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
V Európe chýba legislatíva špecifického riešenia mobbingu – euractiv.sk

V Európe chýba legislatíva špecifického riešenia mobbingu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

"Každý zamestnanec, ktorý chce vymáhať súdnou cestou svoje práva, je zaťažený dôkaznou povinnosťou, musí pred súdom sám dokázať, že zamestnávateľ mu ubližuje.

To je do neba volajúca krivda, a na zločinecké zaobchádzanie s „pracovnou silou“ sa sťažuje stále viac občanov členských štátov Európskej únie. Nielen u nás, ale v celej Európskej únii.

"Európska únia a v nej aj Slovensko stráca cez mobbing ľudí aj peniaze. Slovenská cesta zamestnanca z práce do stratena je pre štát enormne drahá a pre jednotlivca je dvojako smrteľná.

Zamestnávatelia si to môžu dovoliť. Vedecké nálezy nielen v Európskej únii potvrdzujú všeobecne vzostupný trend agresivity v spoločnosti, vo firmách, podnikoch, v štátnej a verejnej správe. V súkromnom sektore sa extrémne zvyšuje tlak na výkonnosť až do fyzicky neúnosných parametrov.

Situáciu výrazne vyhrocuje hrozba nezamestnanosťou. Potvrdzuje nám to správa Medzinárodnej organizácie práce (International Labour Organization, 2006) kde sa konštatuje: Európu zasiahla epidémia tyranie na pracoviskách. Stav je už dávno neúnosný. Počet tyranizovaných zamestnancov je taký široký a taký hlboký, že jeho sila je prirovnateľná k predrevolučným rokom, a v každom kúte Európy hrozí anarchia. Naše konštatovanie je možnosťou pre nápravu. A to je náš cieľ. Zjednať nápravu skôr, ako dôjde k chaosu, rozvratu v spoločnosti.

Stav práva zasahujúceho do vzťahov na pracoviskách na Slovensku je nulový. Titul tzv. osobnostného práva na ochranu osobnosti, resp. právo na ochranu osobnosti, nič nehovorí ani zamestnávateľom, ale ani sudcom – čo dokazuje súčasná prax.

Porušenie osobnostných práv je zatiaľ iba teoretická rovina, ktorá existuje v knižnom formáte, ale žiaľ, prenikla zatiaľ iba do súdnych sporov, v ktorých sa súdia o svoje práva sudcovia alebo prokurátori. Inak nikde nič. Radový občan SR si takéto právo nedokáže nikde uplatniť, nikto, ani advokáti ho nerešpektujú.

Slušní občania štátov Európskej únie chcú len pracovať, dostávať spravodlivú odmenu, a chcú mať istotu že budú pracovať aj zajtra. Nehovoríme nič nové, čo sa týka túžob zamestnancov. Preto navrhujeme Inšpektorátom práce a Úradom práce vyhláškou nariadiť:

  • sledovať okolnosti prepúšťanie z práce tabuľkovou formou, kde bude uvedené, akým spôsobom boli porušené zákonné ustanovenia procesných úkonov pri prepúšťaní zo zamestnania, a v druhom stĺpci bude uvedené z výpovede prepusteného, akým spôsobom jednal zamestnávateľ so zamestnancom pred prepustením;
  • vytvoriť Právne oddelenia na Úradoch práce, kde budú riešené sťažnosti prepustených alebo psychicky týraných zamestnancov;
  • Inšpektorátom práce nariadiť, aby bezodkladne dávali Návrhy na žaloby v každom prípade zisteného psychického násilia (bossing, mobbing, stalking…) v prospech poškodeného zamestnanca; 
  • Nariadiť a kontrolovať tvorbu webovej stránky, kde bude zoznam zamestnávateľov používajúcich sociálne-patologické formy riadenia práce (bossing, mobbing, stalking…);

Ak budú nami navrhnuté opatrenia realizované, náš pracovný team skromne odhaduje okamžitý pokles prepúšťania zo zamestnania o celých 30%. Zároveň odhadujeme – v horizonte dvoch rokov – pokles práceneschopnosti z dôvodu chorobnosti o celých 50%. Rozumný človek vie, aké dobré by to bolo pre zdravie občanov a prospešné pre Štátnu pokladňu."

Ukážka zo zborníka z medzinárodnej konferecie o psychickom násilí na pracoviskách EÚ zo dňa 13.11.2013. Zborník  je dostupný tu.