Spory okolo flexikurity

Krátka správa:

Sociálni partneri stále nie sú zajedno ohľadom severského konceptu flexikurity (angl. flexicurity), čo je kombinácia flexibilného trhu práce, pokiaľ ide o prepúšťanie a prijímanie pracovníkov, s vysokou mierou sociálnej ochrany – ale zatiaľ sa nedohodli ani v otázkach úlohy a kompetencie legislatívnych orgánov v otázkach zamestnanosti. Ukázalo sa to z výsledkov trojdňového interview, ktoré zadal EurActiv.

Gerhard Huemer, riaditeľ pre ekonomickú a fiškálnu politiku v UEAPME, verí, že istý stupeň harmonizácie je na európskej úrovni nutný: „EÚ nemá právomoc definovať minimálne štandardy na poli trhu práce a sociálnej politiky,“ povedal Huemer.

Marc Stocker, vyšší poradca pre ekonomické a finančné záležitosti u BusinessEurope, má opačný názor a tvrdí, že „sociálna a zamestnanecká politika sú v kompetencii členských štátov“.

„Flexikurita,“ poukazuje Stocker, „je zaujímavý koncept, pretože ponúka spôsob, ako opätovne vybudovať spojenie medzi konkurencieschopnosťou a sociálnou ochranou.“

„Globalizácia a technologické procesy si vyžadujú responzívnosť, aby mohli priniesť plné prínosy, a preto nájdenie nových spôsobov skombinovania sociálnej ochrany a ekonomickej flexibility je zásadné pre pracovné miesta s pracovnými miestami s vyššou a väčšou produktivitou“, dodal Stocker.

Medzitým Ronald Janssen, poradca pre politiku trhu práce v ETUC, vyzýva EÚ, aby zabrzdila sociálny dumping v Európe. EÚ, tvrdí, „nemá moc vybudovať rovné hracie pole, aby zastavila konkurenciu na vnútornom trhu, ktorá je pre pracovníkov škodlivá.“

Obáva sa však, že celá diskusia o flexikurite môže eventuálne skryť iné ciele. „Skutočná agenda, skrývajúca sa za „flexikuritou“, jednoducho znamená rozbitie procesu ochrany pracovných miest, čím poskytuje zamestnávateľom ešte viac moci, aby tlačili na nižšie ceny,“ tvrdí Janssen.

„Takže ústrednou otázkou je to, či …organizácie zamestnávateľov … budú ochotné pohnúť sa k skutočnému a zmysluplnému dialógu o tom, čo by mala byť správna rovnováha medzi flexibilitou a bezpečnosťou namiesto sledovania úzkych záujmov.

Kliknutím sem prejdete na plné odpovede na dotazník EurActivu, týkajúceho sa flexikurity (v anglickom jazyku).