A. Záborská: Chudoba najviac ohrozuje rodiny s deťmi

Komerčný obsah

 "Mladí ľudia si riziko chudoby uvedomujú a zároveň vedia, že na pomoc štátu sa rodina s deťmi spoľahnúť nemôže. Výsledkom je, že detí sa rodí príliš málo a my musíme neustále zvyšovať vekovú hranicu odchodu do dôchodku," uviedla pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby europoslankyňa Anna Záborská.

Podľa Štatistického úradu SR sa len za posledný rok počet ľudí ohrozených chudobou zvýšil o 50-tisíc. V zóne chudoby sa tak dnes nachádza takmer každý ôsmy obyvateľ Slovenska. Najviac ohrození chudobou sú rodiny s tromi a viac deťmi, rodiny len s jedným rodičom a ľudia bez práce. Hranica ohrozenia chudobou je v EÚ stanovená na 60 % priemerného príjmu, čo je v prípade Slovenska 315 € mesačne.

Aby sa to zmenilo, musí podľa Záborskej dôjsť k zmene priorít v európskych aj národných politikách. "V Európe sa dnes veľa hovorí najmä o chudobe detí. Chudobné však nie sú deti, ale rodiny, v ktorých tie deti žijú. K podpore rodiny musíme pristupovať ako k investícii. Sme zvyknutí dávať daňové prázdniny firmám, ktoré vytvárajú pracovné miesta. Podobnú logiku by sme mali uplatňovať aj v prípade rodín, predovšetkým vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu detí. Naším bohatstvom nie je ropa, ale ľudský kapitál. Ak ho nebudeme znásobovať a rozvíjať, chudoba na Slovensku aj v EÚ sa bude prehlbovať," zdôraznila Anna Záborská.

Medzinárodný deň za odstránenie chudoby bol vyhlásený uznesením Valného zhromaždenia OSN z 22. decembra 1992. Presne 17. októbra 1987 sa na námestí Trocadero v Paríži zhromaždilo viac ako stotisíc ľudí, aby si uctili obete chudoby, násilia a hladu. Zároveň vyhlásili, že extrémna chudoba je porušením ľudských práv.