Vízia rozvoja jadrovej energie v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Poslanec Ján Hudacký (EPP-ED / EĽS-ED) poukazuje vo svojom príspevku na zvýšenú spotrebu a rast dovozu energetických produktov – a teda prehlbujúcu sa energetickú závislosť EÚ. Upozorňuje, že ak sa neprijmú opatrenia, o ďalších 20 až 30 rokov bude 70 % energetických potrieb Únie pokrývaných z importu.

Pokiaľ ide o životné prostredie, najväčšiu výzvu predstavuje boj proti klimatickým zmenám a rast emisií skleníkových plynov, no ak nedôjde v energetickej politike k zmene, budú jej aj v roku 2030 dominovať fosílne palivá.

Európske jadrové energetické fórum predstavuje podľa poslanca veľkú príležitosť ako dospieť k „cestovnej mape“ pre budúcnosť jadrovej energetiky v Európe. Práve ona by mohla byť podľa slov poslanca Hudackého odpoveďou na vyššie spomenuté problémy.

Ako ďalej pokračuje, pri diskusii o jadrovej energii treba mať na pamäti nasledovné fakty:

  • Jadro je najväčím zdrojom energie, ktorý prispieva k znižovaniu emisií CO2.
  • Jadrová energia významne redukuje riziko rastúcej vonkajšej závislosti na importovaných fosílnych palivách ako sú ropa a zemný plyn z nestabilých regiónov.

Pripomína, že nukleárne zariadenia v Európe majú veľmi dobrý bezpečnostný profil a pracujú pod prísnou kontrolou medzinárodných regulačných inštitúcií.

Pokiaľ ide o rádioaktívny odpad, Ján Hudacký uvádza, že najväčší pokrok v tejto oblasti dosiahli Fínsko a Švédsko. Upozorňuje, že väčšina Európanov by podľa prieskumov podporila voľbu jadrovej energie, pokiaľ by existovali bezpečné spôsoby na likvidáciu jadrového odpadu. Preto je potrebné podporovať ďalší výskum.

Na záver svojho príspevku priblížil skúsenosť Slovenska, kde jadrová energia predstavuje 55 % všetkej vyprodukovanej energie. Ako uzatvára, existujú silné dôvody na to (odvoláva sa i na 60 % podporu slovenskej verejnosti), aby sa dokončila výstavba zostávajúcich dvoch blokov elektrárne v Mochovciach a na to, aby sa ďalej na Slovensku rozvíjala jadrová energetika.


Celé znenie príspevku Jána Hudackého v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.