Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Programy politických strán vo voľbách do EP 2009 – euractiv.sk

Programy politických strán vo voľbách do EP 2009

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

euractiv.sk, logo

Blížiace sa druhé voľby do Európskeho parlamentu oživili „európsku diskusiu“ na Slovensku. V médiách sa objavuje nezvyčajne veľa informácií o súčasných a potenciálnych europoslancoch i Európskom parlamente ako takom.  

Dominujú pokusy hodnotiť pôsobenie poslancov, ktorý nás v EP zastupovali v rokoch 2004-2009. Cez štatistiky účasti na zasadnutiach, počty otázok, správ, vystúpení… sa na poslednú chvíľu pokúšame zistiť, ktorý europoslanec pracoval usilovne a ktorí pristupovali k svo­jim povinnostiam „uvoľnene“. Druhou dominujúcou je téma účasti na voľbách do EP. Odhady pôsobia takmer ako celoeurópska súťaž o čo najlepšie percentá.  

Trochu mimo centra pozornosti však ostáva fakt, že voľby do EP sú predovšetkým politickým aktom. Hoci zloženie Európskeho parlamentu nemá taký vplyv na tvorbu exekutívy EÚ (Európskej komisie) ako je štandardom v európskych krajinách na národnej úrovni, EP pred­sa hrá dôležitú úlohu pri prijímaní európskej legislatívy. Ak vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, jeho postavenie sa ešte posilní.  

Politické zloženie Európskeho parlamentu ovplyvňuje podobu uznesení, ktoré táto inštitúcia prijíma. Politické strany prichádzajú so svojimi prioritami a pozíciami a sú ich schopné pre­sadzovať na základe sily argumentov, ale aj svojho poslaneckej frakcie.  

Diskusia o voľbách do EP by preto mala byť predovšetkým politickou diskusiou – diskusiou o politikách, prioritách, ktoré chcú strany presadzovať, pozíciách, ktoré zastávajú k zásad­ným otázkam európskej politiky. Príspevkom k nej má byť aj analýza spracovaná portálom EurActiv.sk.

Analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.