Slovensko reaguje na šum o krátení rozpočtu programu Erasmus

Ivan Korčok, zdroj: TASR - Martin Baumann

Informáciu priniesol server Politico.eu vo svojom rannom súhrne (Playbook).

„Slovenské predsedníctvo navrhuje znížiť rozpočet pre Erasmus o polovicu“, napísal, pričom ďalej uviedol, že „Komisia navrhuje rozpočet 200 miliónov na nasledujúce tri roky, no podľa dokumentov Rady, ktoré videl Playbook, Slováci navrhujú alokáciu na úrovni 100 miliónov.“

Erasmus pretrváva vo všeobecnom povedomí ako populárny program výmenných cezhraničných študijných pobytov vysokoškolských študentov v EÚ. Medzičasom, konkrétne od roku 2014, sa pod značku “Erasmus +” dostali všetky programy EÚ v oblasti vzdelávania (celoživotné vzdelávanie).

Polovica z navýšenia

V súčasných rokovaniach o strednodobom prehodnotení viacročného rozpočtu EÚ (2014-2020) navrhuje Rada pod vedením slovenského predsedníctva dodatočné zdroje pre Erasmus + (teda pre všetky programy, nie len program vysokoškolských pobytov) vo výške 100 miliónov eur.

„Vzhľadom na nesprávne informovanie niektorými médiami, chceme uviesť na pravú mieru, že slovenské predsedníctvo v žiadnom prípade nenavrhovalo znížiť rozpočet programu Erasmus na polovicu. Program Erasmus je jasným úspechom a my veríme, že by takým mal aj ostať,“ uvádza sa v stanovisku predsedníctva.

Rada o polovicu znížila mieru navýšenia rozpočtu programu oproti tomu, čo si predstavovala Európska komisia. Tá pôvodne rátala so zvýšením o 200 miliónov eur.

Celkový rozpočet programu v sedemročnom rozpočte Únie je 15 miliárd eur.

Slovenské predsedníctvo hovorí, že aj 100 miliónov je podstatné navýšenie v situácii, kedy sa únia borí s výzvami na poli migrácie a bezpečnosti.

Predsedníctvo zdôrazňuje, že mládež je aj rozpočtovou prioritou. Rada sa stotožnila s apelmi na financovanie pre iniciatívu zamestnanosti mladých na roky 2017-2020. Ide o sumu 1,2 miliardy eur, čo má byť o 20 % viac ako navrhovala Komisia. Na pokračovanie tohto programu intenzívne tlačí aj Európsky parlament.

Viac na krízové situácie

Téma revízia viacročného rozpočtu EÚ na roky 2014-2020 je dominantnou témou dnešného zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti. Za slovenské predsedníctvo ju vedie štátny tajomník a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok.

Členské štáty podľa Korčoka podporujú aj zvýšenie rozpočtových prostriedkov na zvládanie mimoriadnych situácií v oblasti migrácie alebo bezpečnostných opatrení, ktoré navrhla Európska komisia (EK).

Európska komisia navrhla, aby Únia vyčlenila viac financií na mimoriadne udalosti, napríklad v súvislosti s migračnou krízou.

„Zatiaľ je plná podpora v Rade na takýto krok, to znamená plná podpora Komisie, ktorá navrhla viac ako 2,5 miliardové dodatočné zdroje,“ vyhlásil Korčok.

Aj o efektívnej solidarite

Únijní ministri dnes pripravujú aj témy decembrového summitu Európskej rady. Kľúčovou témou zostáva migrácia. Ministri vyhodnotia postup v uzatváraní migračných dohôd s piatimi africkými štátmi.

Tieto dohody spočívajú v podpore a pomoci štátom, z ktorých hrozí masová migrácia do EÚ. Ministri sa budú venovať aj plneniu migračnej dohody s Tureckom, ktorá sa podľa Korčoka ukázala ako dobrý základ na zvládanie migračnej krízy.

Na decembrovom summite Európskej rady budú únijní lídri hovoriť aj slovenskom návrhu „efektívnej solidarity“. Korčok informoval, že „Slovensko už prišlo s týmto návrhom, predstavilo ho členským štátom a vo štvrtok tento týždeň bude o ňom neformálne rokovať minister (vnútra SR Robert) Kaliňák.“

Ďalšími pripravovanými témami summitu lídrov EÚ budú európska bezpečnosť a obrana, ekonomický rozvoj a zamestnanosť mladých a v neposlednom rade vzťahy s Ruskom a asociačná dohoda EÚ s Ukrajinou, ktorú zablokovalo referendum v Holandsku.