Rakúsko trh práce neotvorí

 

Krátka správa

Vicekancelár Gorbach oznámil rozhodnutie po zasadnutí vlády, ktorá hodnotila výsledky štúdie rakúskeho Ústavu pre hospodársky výskum (WIFO). Vzhľadom na stav verejnej mienky v krajine väčšina pozorovateľov iné rozhodnutie ani neočakávala, otázkou len bolo, či sa krajina nepripojí k tým pôvodným členom, ktorí síce trh práce úplne neotvorili, zjednodušili však registračné procedúry vo vybratých sektoroch (naposledy Belgicko). Blížiace sa novembrové parlamentné voľby tak pravdepodobne vláde zabránili urobiť krok, ktorý by verejná mienka mohla vnímať negatívne.

Rakúsko, ktoré je tento polrok predsedníckou krajinou EÚ, svoje rozhodnutie odôvodňuje vysokým podielom cudzincov na trhu práce, geografickou blízkosťou nových členských krajín a obmedzenou schopnosťou pracovného trhu prijímať nové pracovné sily aj v nasledujúcich rokoch.

Členské krajiny EÚ musia ešte tento týždeň, do 30. apríla, oznámiť, či sa rozhodnú využívať prechodné obmedzenia voľného pohybu pracovnej sily z EÚ-8 (nové členské krajiny mínus Malta a Cyprus) na ďalšie trojročné obdobie. Správa Komisie, vydaná v januári, hovorí o pozitívnom vplyve otvorenia pracovného trhu na ekonomiku krajín, ktoré sa tak rozhodli už 1. mája 2004. Vo viacerých členských krajinách však pretrvávajú obavy, že vstup nových pracovníkov zhorší už aj tak vysokú nezamestnanosť a zníži priemernú úroveň miezd.

V súčasnosti je stav otvorenosti pracovných trhov v EÚ-15 nasledujúci:

Británia, Írsko, Švédsko

Obmedzenia neuplatňujú už od 1. mája 2004.

Fínsko, Španielsko, Portugalsko

Obmedzenia zrušia k 1. máju 2006.

Dánsko

V nasledujúcich troch rokoch postupne úplne otvorí trh práce.

Francúzsko

Otvorí postupne trh práce, resp. oslabí obmedzenia, sústredí sa pritom na sektory, kde je nedostatok pracovnej sily.

Holandsko

Rozhodnutie o zrušení obmedzení odkladá na koniec roka 2006, Komisiu zatiaľ bude informovať o tom, že obmedzenia zachová.

Belgicko

Čiastočne uvoľní regulácie vo vybratých sektoroch s nedostatkom pracovnej sily.

Nemecko, Rakúsko

Prechodné obmedzenia budú uplatňovať aj na ďalšie tri roky.

Luxembursko, Grécko, Taliansko

Zatiaľ sa nevyjadrili.

Europoslanec Vladimír Maňka (SMER-SD, SES) na margo rozhodnutia rakúskej vlády poznamenal, že viaceré analýzy „potvrdili skôr pozitívny, ako negatívny dopad otvorenia pracovných trhov“. Dodal tiež, že oficiálne zdôvodnenie – vysoký počet cudzincov na rakúskom trhu práce – sa mu nezdá logické. „Nemyslím, že je podstatné, či zamestnanci sú občania danej krajiny, alebo cudzinci. Dôležité, je či sú zamestnaní legálne, platia dane a odvádzajú poistné odvody.”