Prostitúcia: rozlišovať, či nerozlišovať?

Zdroj: TASR

Presné štatistikami o prostitúcii v EÚ neexistujú, keďže vo väčšine krajín EÚ je prostitúcia nezákonná. Eurostat publikoval minulý rok údaje z rokov 2008-2010 o prostitúcii v kontexte odhadov p obchodovaní s ľuďmi.

„Prakticky všetci, ktorí si kupujú sexuálne služby sú muži“, uvádza dôvodová správa k textu europoslankyne Mary Honeyball (S&D, Veľká Británia). Problém jej správa vníma cez prizmu rodovej rovnosti, nakoľko prostitúcia udržiava názor, že telá žien a dievčat sú na predaj.

Keďže ľudská dôstojnosť sa výslovne uvádza v Charte základných práv EÚ, Európsky parlament má podľa spravodajkyne povinnosť podávať správy o prostitúcii v EÚ.

Prostitúcia predstavuje pre EÚ problém aj ako zdroj financovania organizovanej trestnej činnosti. Celosvetovo predstavujú príjmy z tohto biznisu 186 miliárd dolárov. Súvisí tiež s ekonomickou zraniteľnosťoz žien, najmä slobodných matiek.

V EÚ sa v praxi využívajú dva prístupy. Prvý je kriminalizácia činností súvisiacich s prostitúciou, v niektorých prípadoch dokonca aj na strane dopytu po sexuálnych službách. Prostitúcia samotná pri tom nie je nezákonná. V tomto prístupe sa prostitúcia vo všeobecnosti považuje za porušovanie práv žien.

Druhý hovorí, že prostitúcia naopak prispieva k rodovej rovnosti a súvisí s právom žien slobodne nakladať so svojím telom. Prostitúcia je vnímaná ako ďalšia forma práce a najlepšie, čo môže štát urobiť je snažiť sa zlepšiť podmienky v ktorých sa vykonáva. Prostitúcia a činnosti s ňou súvisiace sú zákonom regulované.

Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Dánsko – kupliarstvo je zákonné

Veľká Británia, Francúzsko, Írsko –  kupliarstvo je kriminalizované, alebo čiastočne kriminalizované.

Red light districts nefungujú

Správa Európskeho parlamentu, ako bola schválená vo výbore ale tvrdí, že rodová rovnosť v sexuálnom priemysle neexistuje apriori. Upozorňuje na nedostatky v krajinách, ktoré prostitúciu len regulujú. Nemecká vláda mala napríklad v roku 2007 pripustiť, že legalizácia prostitúcie skomplikovala prácu v oblasti trestného stíhania obchodovania s ľuďmi a kupliarstva. Podobne starosta Amsterdamu hovorí, že legalizácia nepomohla. Vytvoriť a udržať bezpečnú a kontrolovateľnú zónu, ktorá by sa nedala zneužívať organizovaným zločinom podľa neho nie je možné.

Severský model

Argumenty správy podľa spravodajkyne podporuje tzv. severský model. Švédsko v roku 1999 zakázalo a teda kriminalizovalo dopyt po službách prostitútok. Žena sa ale pri tom trestného činu nedopúšťa. Výsledkom je, že vo Švédsku je 10 krát menej osôb vykonávajúcich prostitúciu ako v susednom a menej početnom Dánsku.

„Táto správe nie je namierená proti ženám, ktoré vykonávajú prostitúciu. Je proti prostitúcii“, uvádza spravodajkyňa

Tieňová spravodajkyňa k správe za skupinu Európskej ľudovej strany Anna Záborská (KDH) podporuje text správy, ako bola prijatá vo výbore. Hovorí, že či sa jedná o legálnu alebo nútenú prostitúciu, princíp je ten istý. „Pojem prostitúcia v sebe jasne obsahuje obchod s ľudskými bytosťami. Jeden človek si kúpi iného človeka pre uspokojenie svojich chúťok a pre svoje potešenie. Považovanie ľudskej bytosti za tovar by malo byť zakázané, v tom sa dúfam zhodneme“, argumentuje.

„Som si vedomá, že môj postoj vyvolá súhlas najmä medzi kolegami, ktorých štáty legalizovali prostitúciu. Dokonca aj európsky súdny dvor vyhlásil, že prostitúcia je profesia ako každá iná. Návrh alternatívneho uznesenia nepodporujem“, odkazuje kolegom.

Iný názor

Skupina europoslankýň pritom tvrdí, že to, ako sa bude posudzovať dobrovoľná prostitúcia, pri ktorej si žena plní povinnosti a voči systémom sociálneho zabezpečenia a platí dane, by sa malo ponechať na jednotlivé členské štáty.

Nútená prostitúcia je naopak aj podľa nich cezhraničný problém, ktorý si vyžaduje európske riešenie. Zákaz poskytovania sexuálnych služieb v jednej krajine vedie k zvýšenej ponuke v susediacich štátoch, hovoria.

Ďalšia skupina europoslankýň sa zase domnieva, že členské štáty by mali upustiť od kriminalizácie prostitúcie a politík, ktoré sa snažia urobiť prostitúciu neviditeľnou tým, že ju len vytlačia z verejných miest na okraj, čo len prispieva k stigmatizácii.

O správe sa v pléne EP hlasuje dnes popoludní.