Poslanci EP vyzvali na rodovú rovnosť vo vzdelávaní

(zdroj: Brad Flickinger/Flickr)

Európsky parlament včera prijal nelegislatívne uznesenie, ktoré vyzýva na dôsledné presadzovanie rovnosti medzi pohlaviami na všetkých úrovniach vzdelávania.

„Stále žijeme v Európe, kde si nie sme rovní. Podarilo sa nám dosiahnuť pokrok, ženy sú však naďalej hlavným terčom diskriminácie a násilia. Som presvedčená, že školy zohrávajú zásadnú úlohu v snahe o zmenu tohto stavu,“ hovorí spravodajkyňa návrhu Liliana Rodriguesová (S&D).

Europoslanci prijali pomerom hlasov 408 za a 236 proti dokument, ktorý apeluje najmä na odstraňovanie predsudkov.

Ženy tvoria v EÚ väčšinu (60%) absolventov vysokých škôl, no za rovnakú prácu dostávajú nižšiu mzdu ako ich mužskí kolegovia a menej zastávajú riadiace pozície. Ich zastúpenie vo vede a inžinierstve je nižšie, na čo má vplyv už predškolská výučba.

„Rodové stereotypy a sexizmus ostávajú najväčšími prekážkami na ceste za dosiahnutím rovnosti žien a mužov,“ uvádza sa v uznesení. Parlament preto zopakoval svoju výzvu na potláčanie rodových stereotypov, ktoré môžu mať vplyv na sebahodnotenie a rozhodnutia dievčat a chlapcov. V tomto smere by mala zlepšiť aj odborná príprava pedagógov.

„17 % dospelej svetovej populácie nevie čítať a písať a 2/3 z toho tvoria ženy. Vzdelanie ženám umožňuje získať ekonomickú nezávislosť. Potrebujeme preto účinné, ale aj kontrolovateľné opatrenia rodovej rovnosti v školách,“ uviedla europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD/S&D).

Prekračuje únia právomoci?

Hlasovanie v parlamente nebolo úplne jednoznačné. V uznesení je aj výzva na zavedenie povinnej a veku primeranej sexuálnej výchovy. Školy by tiež mali informovať o otázkach LGBTI a bojovať tak proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Predovšetkým konzervatívni politici namietali, že to nemá byť agendou Európskej únie.

„Vidíme opakované snahy o prekračovanie kompetencií európskych inštitúcií a nerešpektovanie suverenity členských štátov, rovnako ako potieranie práv rodičov. Som proti narastajúcemu tlaku na presadzovanie gender ideológie,“ vyhlásil poslanec Branislav Škripek (OĽaNO/ECR).

Podobne reagovala aj Anna Záborská (KDH/EĽS): „Európskemu parlamentu neprislúcha zavádzať v školách rodovú ideológiu. Nielen preto, že je to nesprávne, ale aj preto, že vzdelávanie nepatrí medzi európske kompetencie.“

„Rodové identity, o ktorých hovorí predložená správa, nemajú oporu v zmluvách, ani v realite, sú ideologickým sociálnym konštruktom a nepatria do povinného vzdelávania detí," zdôraznila členka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť.