Podnestersko stále nestabilné

 

Krátka správa

Konflikt v Pondestersku je dôsledkom rozpadu sovietskeho bloku, ktorý zanechal v mnohých krajinách veľké ruské menšiny. Secesionistický „štát“ v Moldavsku nie je pod kontrolou moldavskej ústrednej vlády, pretože v oblasti dominujú Rusi. Ekonomika tohto „štátu“ je založená na rôznych formách organizovaného zločinu, ako pašovanie zbraní, drog či obchodovanie s ľuďmi, a Podnestersko preto ohrozuje nielen Moldavsko, ale celý okolitý región.

Delegácia pre Parlamentnú spoluprácu EÚ-Moldavsko (PCC) pod vedením socialistickej europoslankyne Marianne Mikko (SES) koncom apríla zasadala v Bruseli za účasti zvláštneho vyslanca EÚ v Moldavskej republike Adrianna Jacobovitsa de Szeged, ktorý europoslancov informoval o aktuálnom vývoji v Moldavsku a najmä o konflikte v Podnestersku.

Na základe nedávnych udalostí v regióne Marianne Mikko v písomnom stanovisku vyjadrila svoje „hlboké znepokojenie nad novými dôkazmi o používaní hospodárskeho nátlaku na dosahovanie politických cieľov“ a zdôraznila, že „ruský zákaz importu moldavských vín je politickým krokom s cieľom pripraviť Moldavsko a príjmy z exportu, ktoré veľmi potrebuje.“

„Hlavným cieľom využívania tlaku je urobiť si z Moldavska rukojemníka,“ uvádza Mikko vo svojom stanovisku. Odsúdila používanie podobných politických a ekonomických nástrojov nátlaku a uviedla, že nezhody medzi štátmi by sa mali riešiť na politickej a diplomatickej úrovni.

Vo svojom ďalšom stanovisku Marianne Mikko vyjadrila „spokojnosť s pôsobením Pohraničnej pomocnej misie EÚ na hranici medzi Ukrajinou a Moldavskom“ a uvítala „dôslednú implementáciu colnej dohody medzi Ukrajinou a Moldavskom, uzavretej v decembri 2005,“ ktorá „významne znižuje kriminalitu na Podnesterskej hranici a tým podstatne znižuje bezpečnostné riziká okolitých krajín a prispieva k bezpečnosti Európy ako celku.“

„Hraničná časť medzi Ukrajinou a Podnesterskou časťou Moldavskej republiky bola dlhý čas zdrojom obáv Európskeho parlamentu,“ vyhlásila europoslankyňa. Nakoniec vyjadrila nádej, že počas Rakúskeho predsedníctva bude EÚ naďalej významne prispievať k riešenie zostávajúcich zdrojov konfliktov a nestability v Európe.

Kancelária Delegácie pre Parlamentnú spoluprácu EÚ-Moldavsko (PCC) následne navštívila Moldavsko a v Kišiňove sa stretla aj s predstaviteľmi moldavskej vlády a zástupcami EÚ. Vymenili si názory na podporu úsilia Moldavska o vyriešenie konfliktu v Podnesterskom regióne Moldavska.