Parlament: homofóbia nemá miesto v Únii

Krátka správa:

Európska únia je založená na hodnotách ako sloboda a nediskriminácia. Minuloročné uznesenie Parlamentu (z 15. júna 2006) odsudzovalo nenávistné prejavy voči homosexuálom, ktoré sa v tom období odohrali v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Poľsku a Španielsku. Text vyjadril vážne znepokojenie nad všeobecným rastom rasistickej, xenofóbnej, antisemitskej a homofóbnej neznášanlivosti v Poľsku  a vyslovil presvedčenie, že EÚ by mala prijať primerané opatrenia “na riešenie otázky účasti Ligy poľských rodín vo vláde, ktorej vedúci funkcionári pobádajú ľudí k nenávisti a násiliu”.

Tohtoročné vyhlásenie, za ktoré hlasovalo 325 poslancov (124 proti a 150 sa zdržalo), vyzýva na “ukončenie vnímania homosexuality ako trestného činu” a odsudzuje poznámky “čelných predstaviteľov politického a náboženského života” smerujúce proti homosexuálom. Žiada sa od štátov, aby prijali zákony odstraňujúce diskrimináciu párov rovnakého pohlavia. Na program zasadania sa dostalo po ďalších prípadoch homofóbnych vyhlásení poľských politických elít.

Pred niekoľkými týždňami štátny tajomník školstva Miroslaw Orzechowski (Liga poľských rodín/LPR) vyhlásil, že sa pripravuje zákon, ktorý by zakazoval homosexuálnym učiteľom vyučovať a tým “propagovať homosexuálny postoj”. Poľský premiér Jaroslaw Kaczyński (Právo a spravodlivosť/PiS) neskôr odmietol obvinenia a uviedol, že homosexuálne orientovaní učitelia nebudú diskriminovaní. Ale podľa jeho názoru “osoby propagujúce homosexualitu by nemali byť učiteľmi”. Poľská ombudsmanka práv detí Ewa Sowińska to doplnila vyhlásením, že pripravuje zoznam zamestnaní nevhodných pre homosexuálov.

EP v uznesení zdôrazňuje, že EÚ je “v prvom rade spoločenstvom vyznávajúcim hodnoty, z pomedzi ktorých patria dodržiavanie ľudských práv, demokracia, právny štát, rovnosť a nediskriminácia medzi najdôležitejšie” a dodáva, že inštitúcie a členské štáty EÚ majú povinnosť zabezpečiť ich dodržiavanie. Parlament si tiež želá, aby sa dátum 17. máj pripomínal každoročne ako Medzinárodný deň boja proti homofóbii.

Poslanci EP v texte opätovne žiadajú Komisiu, aby zabezpečila “zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie” vo všetkých oblastiach prostredníctvom návrhu antidiskriminačného balíka. Bez neho budú totiž podľa EP homosexuálni a bisexuálni občania aj naďalej ohrozovaní diskrimináciou. EK má navyše “urýchlene preskúmať vykonávanie antidiskriminačných smerníc” členskými krajinami a v prípade porušenia záväzkov predvolať členské štáty pred súd.

Uznesenie odsudzuje diskriminujúce poznámky “čelných predstaviteľov politického a náboženského života” smerujúce proti homosexuálom, pretože podľa europoslancov len podnecujú nenávisť a násilie, a opätovne vyzýva členské krajiny na predloženie návrhov zákonov, ktoré by boli zamerané na odstránenie diskriminácie párov rovnakého pohlavia.

Na čelných poľských politických predstaviteľov Parlament nalieha, aby upustili od navrhovania a prijímania právnych predpisov, ktoré navrhuje poľský podpredseda vlády a minister školstva Giertych a od realizácie zastrašujúcich opatrení proti organizáciám lesbičiek, gejov, bisexuálov a transsexuálov. Tiež žiada poľské orgány, aby verejne odsúdili vyhlásenia verejných činiteľov podnecujúce diskrimináciu a nenávisť založenú na sexuálnej orientácii. “Akýkoľvek iný postoj by bol totiž v rozpore s článkom 6 Zmluvy o EÚ”, dodáva uznesenie. Do Poľska by sa mala vyslať delegáciu na vyšetrenie situácie.

Text uznesenia pripomína vyhlásenie generálneho tajomníka Rady Európy Terryho Davisa. Ten uviedol: „Poľská vláda sa môže rozhodnúť, či chce využívať materiál Rady Európy určený na vzdelávanie v oblasti ľudských práv, ale hoci je učebný materiál voliteľný, hodnoty a zásady obsiahnuté v ňom voliteľné určite nie sú“.

V pléne sa o tomto diskutovalo 25. apríla. Niektorí poľskí europoslanci zo skupiny UEN, podporovaní najväčšou politickou frakciou EPP-ED sa snažili o jej prekazenie argumentujúc článkom 167 Rokovacieho poriadku EP (vznesením námietky o neprípustnosti veci), plénum ich však prehlasovalo. Za návrh na stiahnutie rozpravy hlasovalo 103 europoslancov, proti tomu ich však bolo až 210. Dvaja europoslanci sa hlasovania zdržali. Spomínané dve politické skupiny sa rozhodli nepodpísať sa pod text schvaľovaného spoločného uznesenia.

Europoslanec Sergej Kozlík (NI) pre Rádio Slovensko povedal, že časté pranierovanie útokov voči homosexuálom nemusí znamenať, že ich počet v Európe narastá. “Len je to veľmi citlivá záležitosť, ktorá býva aj politicky zneužívaná.” Podľa neho všetky krajiny prechádzajú “istým uvedomovaním si tej rozličnosti a rozdielnosti ľudí, ktorá nemusí byť spájaná ani s trestnou činnosťou, ani s nejakými zdravotnými úchylkami, jednoducho ľudia nejakí sú a to sa týka možno aj pohľadov na rozdiely trebárs v oblasti etnických a národnostných skupín.”