Najvplyvnejším slovenským europoslancom je Kukan, hodnotí mimovládka

Foto: VoteWatch

Eduarda Kukana (EPP) vyhodnotila rešpektovaná mimovládna organizácia ako najvplyvnejšieho spomedzi 13 slovenských poslancov Európskeho parlamentu s celkovým ziskom 22 bodov.

Pre porovnanie, najvplyvnejší poslanec EP – jeho predseda Antonio Tajani má 67,5 bodov.

Zo slovenských členov legislatívneho zboru na druhom mieste skončil europoslanec Vladimír Maňka (S&D, Smer-SD), ktorý sa nedávno stal kvestorom Európskeho parlamentu.

Na treťom mieste sa umiestnila europoslankyňa Anna Záborská (EPP, KDH).

Oproti minulému roku sa prvá trojka nezmenila, len sa prehodilo poradie. Spodné priečky rebríčka VoteWatch vo verejnej časti prieskumu neuvádza.

 

Čítajte: VoteWatch: Najvyplvnejšou slovenskou europoslankyňou je Záborská

 

Kukanove aktivity

Eduard Kukan je bývalý minister zahraničia v vládach Mikuláša Dzurindu (1998-2006). V Európskom parlamente je druhé volebné obdobie. Momentálne je predsedom delegácie EP pre vzťahy so Srbskom, členom výboru pre zahraničné veci a podvýboru pre bezpečnosť. Ako náhradník pôsobí aj vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci.

aktuálnom volebnom období bol hlavným autorom (spravodajcom) 4 správ – o výsledkoch Európskeho roku aktívneho starnutia, o revízii európskej susedskej politiky,  o financovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD). V rámci sociálnych tém sa venuje aktuálne aj smernici o vysielaní pracovníkov.

Kukan bol organizáciou VoteWatch vyhodnotený v septembri 2016 ako druhý najvplyvnejší poslanec EP pre oblasť susedskej politiky a rozširovania.

Nie je to hodnotenie najlepších

VoteWatch zdôrazňuje, že nejde o hodnotenie najlepších alebo najhorších. Vplyv je v tomto zmysle neutrálna kategória. Prieskum nehodnotí, či poslanec svoj vplyv využíva na dobré alebo zlé ciele alebo v záujme či proti záujmom určitej skupiny ľudí a voličov.

Takisto je to obraz situácie v konkrétnom čase, na začiatku jesene 2017. Treba tiež vziať do úvahy, že vplyv jednotlivých poslancov sa zvyčajne výrazne líši od témy k téme a je spravidla vyšší v témach, ktorým venujú najviac času.

Metodika

Prieskum zohľadňuje aktivity a funkcie poslancov a na základe konzultácií so stovkami expertov im prideľuje konkrétnu bodovú váhu. Je napríklad rozdiel, akému výboru poslanec predsedá, či je „spravodajcom“ pre legislatívny akt alebo nelegislatívne uznesenie a je takisto rozdiel, či ste politickým koordinátorom EPP alebo menšej skupiny.

Oproti minuloročnému hodnoteniu analytici zozbierali spätnú väzbu a do hodnotenia zaradilo nové veci, alebo upravili ich váhu. Napríklad sa rozhodli nezahrnúť aktivitu v ktorej poslanci môžu klásť otázky Komisii. Dôvodom je že kvalita týchto otázok sa môže radikálne líšiť niektorí poslanci ich bez rozmyslu kladú príliš.

Analytici súhlasia aj s pripomienkou, že jazykové znalosti poslanca sú faktor, ktorý môže posilniť alebo oslabiť ich vplyv, no nie je možné ho merať objektívne bez jazykových testov. Body poslanci ale po novom získavajú aj za ich neformálny vplyv, ktorí posudzovalo cez 230 respondentov (z inštitúcií EÚ, súkromného sektoru, akadémie a think-tankov), ktorí sú v pravidelnom kontakte s poslancami EP.

Česi nás predbehli

Celkovo najvplyvnejšími europoslancami sú jeho predseda Antonio Tajani, predsedovia politických frakcií Manfred Weber (EPP), Gianni Pittella (S&D) a Guy Verhofstadt. Ďalej predsedovia niektorých výborov Roberto Gulatieri (CONT) a Claude Moraes (LIBE). Vplyvní sú tiež politickí koordinátori svojich skupín v dôležitých výboroch.

 

PJvw62-MEPs-September-02-Regular-Average-2

Pri porovnaní krajín analýza konštatuje, že vplyvom nemeckí, rumunskí a maltskí europoslanci svojim vplyvom prerastajú svoju „veľkosť“ (početnosť poslancov za krajinu). Naopak grécki, cyperskí či litovskí si počínajú slabšie.

Slovensku je celkovo pod stredným pásmom vplyvu, a to aj kľúčovej aktivite – získavania úlohy hlavných spravodajcov, čo samotné vypovedá o schopnosti poslancov presadiť sa v konkurencii v rámci svojich politických skupín. V tomto sa napríklad celkom darí Česku či severským krajinám.

O europoslancoch by sme mali vedieť viac

Ako píše VoteWatch v analýze, skúsenosť mnohých europoslancov je, že ich príspevok a práca nenachádza doma zodpovedajúcu odozvu as ich vplyv v domácom politickom prostredí je menší ako domácich politikov, čo nie je pre európsky projekt ako taký dobré. Ich prehľad a hodnotenie má preto slúžiť na lepšie zorientovanie sa verejnosti.