Europoslanci chcú zákaz glyfosátu od 2022

Glyfosát. [Chafer Machinery/Flickr]

Európsky parlament v uznesení vyzýva na okamžitý zákaz glyfosátu vo verejných parkoch, záhradách a na ihriskách a navrhuje päťročné obdobie na ukončenie jeho použitia v poľnohospodárstve.

Po uplynutí týchto piatich rokov by sa na európskom trhu nemal nachádzať žiadny výrobok, ktorý by obsahoval glyfosát. Členské štáty sa majú zaoberať  obnovením licencie pre túto látku už 25. októbra.

Členovia výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) chceli, aby Európska komisia mala „prijať nevyhnutné opatrenia na postupné nahradenie účinnej látky glyfosát v krajinách Európskej únie do 15. decembra 2020“.

Toto je jasný odkaz aj pre členské krajiny, ktoré majú o obnovení licencie pre kontroverzný herbicíd hlasovať už zajtra. Aktuálny návrh obsahuje predĺženie licencie na európskom trhu na ďalších 10 rokov.

Niektoré európske krajiny ako napríklad Francúzsko a Taliansko už naznačili, že predĺženie licencie nepodporia. Na presadenie predľženia licencie je potrebná kvalifikovaná väčšina. Ak sa krajiny nedohodnú, predaj glyfosátu na európskom trhu by mal skončiť vypršaním zatiaľ platnej licencie ku dňu 15. december 2017.

Uznesenie, ktoré predniesli členovia za skupinu Zelených, ľavicových GUE/NGL a stredo-ľavicových S&D ako aj euroskeptikov EFDD bolo prijaté 39 hlasmi voči 9. Členovia stredo-pravicovej EPP skupiny sa pri hlasovaní zdržali až na europoslanca Miroslava Mikolášika, ktorý v línii EPP nehlasoval a návrh podporil. O návrhu europoslanci hlasovali dnes, 24. októbra počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

 

Výbor ENVI požadoval úplný zákaz glyfosátu už v roku 2020 a predstavil postupný plán. Najskôr by sa predaj zakázal pre individuálnych zákazníkov. Nasledoval by zákaz predaja pre farmárov, ktorí sú aktuálne zodpovední za 76 % z jeho celkovej spotreby.

Uznesenie tiež spochybnilo vedecké zhodnotenie glyfosátu európskymi agentúrami. Kým agentúra pre výskum rakoviny OSN označila glyfosát ako „možný karcinogén“, Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska chemická agentúra (ECHA) prišli so záverom, že glyfosát nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie.

Nedávne odhalenie tzv. „Monsanto Papers“ ale vrhlo tieň pochybností na vierohodnosť európskych záverov. Dokumenty dokazujú, že hodnotenie EFSA z roku 2015 z veľkej miery kopíruje štúdiu Monsanta, najväčšieho predajcu herbicídu Roundup, ktorý obsahuje účinnú látku glyfosát, konštatuje The Guardian.

„Je načase, aby Európska únia prestala podliehať tlaku priemyslu a Monsanta. Prepojenosť medzi európskymi agentúrami a firmou Monsanto je vážnou hrozbou demokracie,“ povedal Younous Omarjee zo skupiny GUE/NGL.

Vo Francúzsku je otázka licencie pre glyfosát citlivá. Dňa 20. októbra odovzdali zástupcovia občianskej spoločnosti otvorený list od 33 neziskových organizácii prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Európsku občiansku iniciatívu „Stop glyfosátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi,“ podpísalo viac ako milión občanov.

Táto iniciatíva, ktorú Brusel oficiálne uznal v októbri, požaduje zákaz glyfosátu, reformu procesu, akým sú podobné látky schvaľované a presadenie záväzných európskych cieľov na znižovanie spotreby pesticídov.

Pozície

Prezident COPA Joachim Rukwied: „Neexistuje racionálny dôvod na to, aby sa licencia pre glyfosát nepredĺžila. Európski vedci sa zhodli na tom, že neexistujú obavy o zdravie pri jeho použití. Hlavné vedecké pracoviská, ktoré boli aktívne v tomto prípade – Nemecko, členské krajiny zapojené do hodnotenia, Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska chemická agentúra (ECHA) – všetky jednoznačne konštatovali, že neexistuje bezpečnostné riziko pri použití tejto účinnej látky. Farmári sa na ňu spoliehajú. V súlade s prísnymi európskymi štandardami, PPP projekty (projekty verejno-súkromných partnerstiev) sa používajú v Európe podobne ako pri iných technológiách na výrobu bezpečných, kvalitných a dostupných potravín pre stále rastúcu populáciu. Bez licencie pre glyfosát, Európska únia riskuje konkurencieschopnosť svojich farmárov a svoj vlastný trh oproti výrobcom mimo EÚ.“

GUE/NGL Anja Hazekamp privítala výsledok hlasovania výboru ENVI a vyzvala Európsku komisiu na zmenu svojho postoja ku glyfosátu. „Výbor ENVI dnes potvrdil, že návrh na obnovenie licencie na ďalších 10 rokov je neprijateľný. Analýzy a zhodnotenia Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín (EFSA) a členských krajín sú založené na chybných a nedostatočných informáciách zmanipulovaných priemyslom. Dôkazy o tom sú obsiahnuté tzv. „Monsanto Papers“. „Vystaviť občanov, zvieratá a životné prostredie tomuto Monsanto jedu na ďalších 10 rokov by bolo zo strany Európskej komisie veľmi nezodpovedné. Bolo by to tiež bezohľadné voči nezávislým vedcom a voči európskej iniciatíve „Stop glyfosátu“, ktorú podpísalo viac ako milión ľudí. Glyfosát by sme mali stiahnuť z trhu a začať s jeho náhradou už dnes,“ uzavrela Hazekamp.

Skupina EĽS vo svojom vyhlásení oznámila: „Skupina EĽS sa dnes počas hlasovania zdržala. Zdravie európskych občanov je určite pre nás priorita, ale tiež sme si vedomí toho, že nahradenie glyfosátu k roku 2020 by malo nepriaznivý vplyv na poľnohospodársky sektor. V roku 2000 európsky parlament hlasoval proti testovaniu na zvieratách na kozmetiku, ale trvalo roky kým sa priemysel na túto zmenu adaptoval. Nechceme, aby sa podobná situácia opakovala s glyfosátom. Chceme preto, aby sme našli riešenia ako nahradiť glyfosát predtým ako ho úplne zakážeme.“

Europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS) sa ale s líniou EĽS nezhoduje a menuje riziká glyfosátu: „Glyfosát je zdraviu škodlivý herbicíd, voči ktorému bola včera 23. októbra 2017 prijatá námietka podľa článku 106. Predmetný herbicíd predstavili v roku 1970 chemici spoločnosti Monsanto a je jedným zo svetovo najpoužívanejších. Najčastejšie tvorí zložku hnojiva Roundup. Rôzne organizácie v otázke škodlivosti glyfosátu zastávajú rôzne postoje. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), prostredníctvom Inštitútu na výskum rakoviny IARC, označila 20. marca 2015 glyfosát za potenciálny karcinogén. ECHA popri závere o karcinogenite glyfosátu dospela k záveru, že glyfosát spôsobuje vážne poškodenie očí a je toxický pre vodné organizmy, a to s dlhodobým účinkom. Okrem toho ho niektorí špecialisti spájajú s autizmom, ale aj anomáliami v DNA. Naproti tomu stoji vyjadrenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý v novembri 2015 vyhlásil, že je nepravdepodobné, aby táto látka bola karcinogénna, čím navonok upokojil poľnohospodárov. Bez váhania som podporil námietku voči schváleniu glyfosátu, keďže štúdie, ktoré potvrdzujú neškodnosť nie sú verejne publikované. Skrátka relevantné dôkazy, ktoré by vyvrátili karcinogenitu glyfosátu chýbajú. Spornú štúdiu o bezpečnosti tohto herbicídu, ktorú realizovala sama firma Monsanto považujem za bezpredmetnú, keďže v tomto prípade dochádza k nepopierateľnému stretu záujmov. Ochrana zdravia musí byť na prvom mieste, preto si nesmieme dovoliť žiadne pochybenia. Pokiaľ nebudeme mať v rukách solídne dôkazy, ktoré vyvrátia potencionálny risk spojený s používaním glyfosátu nemôžeme povoliť jeho ďalšie používanie.“

Pavel Poc (S&D) k hlasovaniu počas plenárneho zasadnutia povedal: „Dnes sme vyhrali dôležitú bitku. Zdravie a životné prostredie sa ukázalo ako väčšia priorita ako nadnárodné záujmy. Je to historické rozhodnutie, ktoré odzrkadľuje vôľu ľudí a dokazuje, že Európsky parlament je skutočne demokratickou inštitúciou schopnou hľadať kompromisy. Obdobie 5 rokov na postupné nahradenie glyfosátu umožňuje európskym farmárom časovú rezervu, aby sa pripravili a adaptovali predtým, ako začne reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2020.“