Europarlament odmietol správu o rodovej rovnosti

Zdroj: EP

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Eurovoľby 2014

Správa portugalskej socialistickej europoslankyne Inês Cristiny Zuberovej riešila postavenie žien v kontexte hospodárskej krízy a úporných politík vyžadovaných európskymi inštitúciami.

Konštatovala, že ohrozenie chudobou sa žien týka viac a to ajv prípade, že pracujú, ešte viac ak sa starajú o deti.

V tomto kontexte je propagovaná snaha posilniť účasti žien v politickom, spoločenskom živote v prípade žien z najnižších sociálnych vrstiev ešte nereálnejšia.

Spravodajkyňa zdôrazňovala, že nie je možné sa snažiť „vyhýbať “ rodovým aspektom alebo ich „minimalizovať“, ako sa často navrhuje.

„Krízu dnes nazývame „hospodárska a finančná“, ale je to aj kríza demokracie a rodovej rovnosti. Je to kríza stáročných civilizačných výdobytkov, za ktoré bojovali viaceré generácie žien“, uvádza dôvodová správa. Rodovú rovnosť nemožno podľa nej dosiahnuť súbežne s týmito politikami. 

Správa napríklad navrhovala:

  • podporu práva na prácu s náležitými právami
  • odstránenie priamej a nepriamej diskriminácie v odmeňovaní, právo žien na prácu a materstvo bez postihu
  • predchádzanie základným príčinám a faktorom chudoby a sociálneho vylúčenia
  • zlepšenie platov a dôchodkov, záruka primeraného sociálneho zabezpečenia a rovnaký prístup všetkých žien k bezplatným a kvalitným verejným zdravotným službám

V tomto bode bol pre konzeravtívne ladených europoslancov neprijateľné odporúčanie členským štátom, „aby zabezpečili práva žien … na sexuálne a reprodukčné zdravie vo všeobecnosti vrátane práva na dobrovoľné ukončenie tehotenstva; zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť rovnaké práva pre všetky ženy, pokiaľ ide o antikoncepciu, materstvo či sexualitu, a preto vyzýva členské štáty, aby zbierali údaje a zistili tak situáciu žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv."

Správa neprešla tesným pomerom hlasov 298 ku 289. Zo slovenských europoslancov hlasovali za správu Monika Flašíková-Beňová (Smer-SD), Vladimír Maňka (Smer-SD), Katarína Nevaďalová (Smer-SD) a Boris Zala (Smer-SD),

Proti boli Anna Záborská (KDH), Miroslav Mikilášik (KDH), Jaroslav Paška (SNS), Eduard Kukan (SDKÚ-DS), Peter Šťastný (SDKÚ-DS), Edit Baur (SMK), Alajos Mezsároš (SMK)

Monika Smolková (Smer-SD) sa hlasovania zdržala.

Pozície:

Europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH): "Správa portugalskej poslankyne Zuber je ďalšou zo série iniciatív proti rodine a materstvu. Táto správa chápe rovnosť žien ako "rovnakosť" a ignoruje životné voľby mnohých žien matiek. Tvrdiť, že žena je menejcenná a diskriminovaná, ak sa rozhodne uprednostniť starostlivosť o deti pred kariérou, je urážkou každej ženy“.

Samozrejme, že ženy aj muži musia mať v spravodlivej spoločnosti zaručené rovnaké príležitosti, odrážajúce ich individuálne schopnosti, ale to nemožno dosiahnuť kvótami ani povinným "gender tréningom" detí na školách. A samostatnou kapitolou je požiadavka na zabezpečenie "práva" žien na ukončenie tehotenstva, ďalší z pokusov zaradiť potrat medzi ľudské práva…“

Europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH) označil hlasovanie za "ďalšie víťazstvo zdravého rozumu".

"Je to už druhýkrát, čo sme po správe Estrela odmietli "právo" na ukončenie tehotenstva, zjednotenie EÚ zákonodárstva celej únie ohľadom všetkých druhov "manželstiev" a množstvo paragrafov ohľadom novej gender ideólógie."

Belgická europoslankyňa Véronique De Keyserová (SD) označila neúspech tejto správy za "neuveriteľný", najmä keď k tomu došlo krátko po Medzinárodnom dni žien.

"Výsledok tohto hlasovania nie je len fackou pre ženy, ale pre celú našu spoločnosť," povedala o tomto "hanebnom" hlasovaní francúzska poslankyňa zo skupiny socialistov Sylvie Guillaumová.

Luxemburská europoslankyňa z tábora kresťanských demokratov Astrid Lullingová, ktorá hlasovala proti tejto správe, uviedla, že predložený dokument bol "heterogénny a zbytočný."

Jej belgická kolegyňa Anne Delvauxová dodala, že táto správa bola "príliš ideologická" a zameraná iba na nepriaznivé účinky úsporných opatrení v súčasnej krízovej situácii.