Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Zelená ekonomika má zdaňovať skôr spotrebu ako prácu – euractiv.sk

Zelená ekonomika má zdaňovať skôr spotrebu ako prácu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

zelená ekonomika

Z konferencie Prechod k zelenej ekonomike. FOTO-T2GE

Urýchlenie prechodu k zelenej ekonomike musí byť spôsob, ako udržať ekonomický rast, zhodli sa panelisti a účastníci konferencie T2GE: Prechod k zelenej ekonomike. Píše sa to v záveroch z konferencie zverejnených v októbri.

T2GE organizovalo ministerstvo životného prostredia 6. a 7. septembra v Bratislave pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Naštartovala bratislavský proces pre zelenú ekonomiku, ktorý umožní o týchto témach diskutovať pravidelne.

Nekonzistentné štátne politiky

Medzi hlavné závery z konferencie patrí odporúčanie, aby sa prechod k hospodárstvu šetrnejšiemu k životnému prostrediu uskutočnil za účasti všetkých dôležitých aktérov v spoločnosti.

„V štátnych politikách existuje stále veľa nekonzistentnosti, ktorá ovplyvňuje firmy a ich rozhodnutia,“ odznelo na konferencii.

Konferencia apelovala, aby sa jednotlivé opatrenia zamerali na zmenu správania spotrebiteľov, zvlášť mladých ľudí, k životnému prostrediu. „Médiá by mali zohrať dôležitú úlohu v napomáhaní tomuto procesu,“ píše sa v záveroch.

Tie tiež zdôrazňujú úlohu občianskej spoločnosti, a to zvlášť v zmierňovaní dopadov klimatických zmien, v biodiverzite, v obnovovaní ekosystémov, v energetickej efektívnosti, odpadovom manažmente a v obehovej ekonomike.

Zdaňovať skôr spotrebu

Kľúčovou je otázka financovania. Závery z konferencie žiadajú „nové zelené finančné nástroje a zelené dotácie.“ Medzi sektory, ktoré potrebujú najviac investícií, zaraďujú dopravu, využívanie vody a pôdy a odpadový manažment.

Zelená ekonomika nemá stáť len na štátnych rozpočtoch, ale aj na súkromných financiách. Štáty ich majú naviesť na správny smer.

„Preto, aby vznikli správne podmienky, musia existujúce daňové systémy preniesť bremeno zo zdaňovania práce k zdaňovaniu spotreby. „Zelení investori“ musia podľa záverov z konferencie pochopiť, že „neurobiť nič je najdrahšie riešenie.“

Konferencia sa vyslovila za investície do vzdelávacích systémov, výskumu a technológií. „Znalostná báza ako celok je nevyhnutná pre prechod k zelenej ekonomike.“

Koniec dotáciám do fosílnych palív

Panelisti a účastníci sa dotkli aj témy fosílnych palív ako uhlie a ropa.

„Bude nevyhnutné prekonať osobitné záujmy skoncovaním (phasing out) s dotáciami do fosílnych palív a s inými dotáciami škodlivými pre životné prostredie, a odstránením existujúcich bariér pre vstup na trh alebo výstup z neho,“ píše sa v záveroch.

Konferencia však zároveň konštatuje, že “strach na strane tradičných sektorov a firiem je pochopiteľný.”

“Vlády preto musia preto uviesť do života dôveryhodné plány, aby sa postarali o dotknuté priemyselné odvetvia a občanov,“ uvádza sa v záveroch. Prechod k zelenej ekonomike má byť “sociálne akceptovateľný” a vytvárať pracovné miesta.