Výsledok slovenského predsedníctva narazil na dovolenkovú sezónu

Slovinsko-chorvátska hranica, apríl 2017, zdroj: Reuters

Bola to jedna z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Dosiahnuť dohodu o celom balíku opatrení, ktoré mali zmodernizovať a zefektívniť kontrolu nad vonkajšími schengenskými hranicami.

Dôvodom bola ako migračná kríza tak aj hrozba návratu tzv. zahraničných bojovníkov z blízkeho východu, ktorí majú občianstvo krajiny EÚ.

Koncom decembra čiastočnú dohodu na Rade prezentoval ako jeden z úspechov slovenského predsedníctva minister vnútra Robert Kaliňák. Za prácu na súvisiacej legislatíve nás na konci chválila aj Európska komisia.

 

https://euractiv.sk/fokus/slovenske-predsednictvo/slovenske-predsednictvo-sa-konci-v-migracii-nepresvedcilo-vysledky-ma-inde/

 

Nariadenie o systematických kontrolách na vonkajších hraniciach Schengenu začalo platiť pred Veľkou nocou a okamžite spôsobilo dlhé čakacie doby na prechodoch medzi Slovinskom a Chorvátskom.

Situáciu už začali riešiť Chorváti aj Slovinci, ktorých trápi predstava obrovských problémov na hraniciach počas blížiacej sa dovolenkovej sezóny.

Európsku komisiu už požiadali o výnimku, resp. úpravy vo výkone hraničných kontrol.

 

https://euractiv.sk/clanky/zahranicie-a-bezpecnost/ek-cakacie-doby-na-chorvatsko-slovinskych-hraniciach-skratime/

 

Európska komisia poslala Slovinsku a Chorvátsku poslala nové inštrukcie. Podľa štátneho tajomníka slovinského ministerstva vnútra Boštjana Šefiča, na ktorého sa odvoláva slovinská tlačová agentúra STA, ale nepriniesli tieto pokyny EK v zásade nič nové.

Slovinsko a Chorvátsko navrhli EK prejsť zo systematických kontrol všetkých cestujúcich na nárazové kontroly vybraných jednotlivcov, čo považujú za rozumné osobitne v čase vrcholiacej turistickej sezóny. Uznávajú však, že bezpečnosť treba zaručiť.

Chorváti čoskoro v schengenskom informačnom systéme

EK v pokynoch, ktoré im teraz zaslala, konštatuje, že až do vstupu Chorvátska do schengenského informačného systému 27. júna musí Slovinsko systematicky kontrolovať všetkých cestujúcich, ktorí prichádzajú z Chorvátska, a cielene kontrolovať odchádzajúce automobily, zatiaľ čo Chorvátsko musí robiť to isté v opačnom smere.

Krajiny ale môžu prejsť na cielené kontroly počas najvyťaženejších hodín turistickej sezóny, musia v tomto období personálne posilniť pracovníkov na hraničných priechodoch a koordinovať svoju činnosť.

Podpora V4

Chorvátov a Slovincov podporili včera aj štáty Vyšehradskej skupiny (V4).

“Chceme otvoriť iniciatívu ako krajiny V4, aby sme urobili vyhlásenie, aby sa v prípade letnej turistickej sezóny od 15. júna do 15. septembra medzi Slovinskom a Chorvátskom a Maďarskom a Chorvátskom neuplatňovali systematické kontroly, lebo to nemá význam a je to skôr na veľkú príťaž tých, ktorí sa budú snažiť dostať do samotného Chorvátska na dovolenku ako do členskej krajiny EÚ,” uviedol Kaliňák.

Slovenský minister považuje za zbytočné, aby platili systematické kontroly medzi uvedenými členskými štátmi EÚ. Poukázal na to, že Chorvátsko nemá dostatočné kapacity na takéto kontroly a “bude pomaly vstupovať do Schengenu”.

V4 podporí návrh, na základe ktorého by sa zmenil typ kontrol v prípade, ak budú čakacie lehoty na uvedených hraniciach prekračovať 15 minút. Naďalej podporuje systematické kontroly na ostatných schengenských hraniciach, aby bola zachovaná bezpečnosť.