Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Javorčík: Slovensko a región V4 musia byť pripravené na dekarbonizáciu dopravy – euractiv.sk

Javorčík: Slovensko a región V4 musia byť pripravené na dekarbonizáciu dopravy

Na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ sa včera (25. mája) konala konferencia krajín Vyšehradskej štvorky (V4) zameraná na dekarbonizáciu dopravy v EÚ a s tým spojené výzvy a možnosti pre európsky priemysel. Zúčastnil sa jej aj podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu a slovenský komisár Maroš Šefčovič.

Slovenský veľvyslanec pri EÚ Peter Javorčík uviedol, že Stále zastúpenie SR pri EÚ sa rozhodlo zorganizovať takúto konferenciu, lebo ide o agendu, ktorá bude mať veľký dopad na automobilový priemysel.

Inovácie v doprave

“Z hľadiska Slovenska je to významná téma vzhľadom na to, že na Slovensku je 200.000 ľudí priamo alebo nepriamo zamestnaných v automobilovom priemysle. A je to dôležitá téma pre celú EÚ, to číslo ľudí pracujúcich v automobilkách a v priemysle okolo je 12 miliónov. Naše ciele aj ako predsedníckej krajiny tiež budú venované tejto téme,” povedal Javorčík.

Podľa jeho slov je pravdepodobné, že Slovensko sa počas pol roka na čele EÚ bude zaoberať témou, ako budú členské krajiny zdieľať ciele na znižovanie emisií. Tie nastavili lídri EÚ v roku 2014 a sú pomerne ambiciózne: 30-percentné zníženie emisií sa predpokladá práve v oblastiach ako sú doprava, energetická účinnosť budov a poľnohospodárstvo.

“Je zrejmé, že transport bude musieť na to prispieť, čo vytvára tlak na inovácie, na nové druhy dopravy, kde hovoríme čoraz viac o elektrických a hybridných autách. Je zrejmé, že táto éra prichádza a treba sa na to pripraviť,” vysvetlil Javorčík. Dodal, že to platí nielen pre Slovensko, ale aj pre celý región V4.

Šefčovič: Slovensko určí charakter diskusie

Podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v rámci svojho vystúpenia na Stálom zastúpení upozornil, že doprava patrí k oblastiam, ktoré v blízkej budúcnosti prejdú najväčšou zmenou.

Slovenský eurokomisár pripomenul, že legislatíva v tejto oblasti, ktorú v júli predstaví Európska komisia, bude jeden z prvých balíkov zákonných opatrení, s ktorým sa bude musieť zaoberať slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. Dodal, že prvé a dôležité rokovania, ktoré sa uskutočnia pod taktovkou slovenského predsedníctva, určia charakter celej tejto diskusie.

“Bude to určite jeden z najdôležitejších legislatívnych návrhov, ktoré do veľkej miery ovplyvnia, ako sa bude transformovať ekonomika v rámci EÚ a bude to mať aj veľké dopady na dopravu. Doprava patrí medzi tie odvetvia, kde sa očakávajú veľké zmeny a kde by dekarbonizácia mala viesť k tomu, že budeme používať viac elektrických áut, čistejšiu verejnú dopravu, kde sa budú šíriť nové služby,” zhodnotil situáciu Šefčovič.

Parížska dohoda a energetická efektívnosť

Podpredseda EK dodal, že po legislatívnom návrhu o dekarbonizácii dopravy, EK v júli predstaví aj návrh na ratifikáciu Parížskej klimatickej dohody pre EÚ ako celok a pre všetkých jej 28 členských štátov. V septembri to bude balík o energetickej efektívnosti, týkajúci sa renovácií budov a ich premeny na “inteligentné”, čiže energeticky úsporné budovy a na záver roka príde návrh ohľadom nového obchodovania s elektrinou, smernica pre obnoviteľné zdroje a nová stratégia pre oblasť výskumu a inovácií.

“Väčšina z týchto návrhov bude predstavená práve počas slovenského predsedníctva v EÚ,” upozornil Šefčovič.

Pripravovaný návrh na dekarbonizáciu dopravy podľa jeho slov v kocke znamená podporu pre nové technológie, ktoré majú viesť k čistejšiemu ovzdušiu, k menším dopravným špičkám v mestách, ktoré EÚ spôsobujú ročne miliardové straty. Znamená to nové úspornejšie motory a ekologickejšie palivá, viac elektrických áut s dotvorenou mestskou infraštruktúrou na ich nabíjanie, ale aj viac elektrických autobusov a moderné schémy zdieľanej dopravy, keď viacero miest alebo regiónov sa môže zapojiť do verejného obstarávania nových dopravných prostriedkov a znížiť tak ich cenu.

“Sem patrí aj koncept inteligentných miest, o čom sa bude viac hovoriť v Bratislave začiatkom júla, v rámci summitu miest a regiónov,” upozornil v závere Šefčovič.