Šéf Euroferu: Zdá sa, že Čína chce ovládnuť svetový trh s oceľou

Axel Eggert, Eurofer

Axel Eggert na demonštrácii Euroferu. FOTO-EUROFER

Vlani v decembri sa slovenskému predsedníctvu podarilo dosiahnuť v Rade EÚ zhodu na nástrojoch pre ochranu obchodu, ktorú minister nazval „veľkým prielomom“. Európske združenie výrobcov ocele (Eurofer) uviedlo, že dohoda „nespĺňa svoj cieľ“. Prečo si to myslíte?

Slovenskému predsedníctvu musíme poďakovať za záväzok hľadať riešenie. Predsedníctvo veľmi dobre začalo, ale výsledok je veľmi komplexný. Máme tam priveľa prekážok, priveľa prahov pre to, aby sme sa mohli kvalifikovať. Aj európsky oceliarsky priemysel, ktorého sa dnes týka polovica zavedených opatrení pre ochranu obchodu, by mal problém kvalifikovať sa (pre ochranu prostredníctvom anti-dumpingových nástrojov).

Čo máte na mysli pod pojmom „kvalifikovať sa“?

Existuje viacero prahov. Návrh Rady pre odklon od pravidla nižšieho cla (LDR) sa sústredí na narušenia trhu v oblasti surovín a energií. (Odklon alebo zrušenie pravidla nižšieho cla umožňuje zvýšiť dovozné clá. Podmienkou pre tento krok je dôkaz, že dovážaný výrobok trpí narušeniami trhu, teda neoprávnenými dotáciami alebo dumpingom, pozn. red.)

„Narušenia“ musia tvoriť aspoň 27 percent celkových výrobných nákladov. Každé narušenie samostatne musí tvoriť aspoň sedem percent celkových výrobných nákladov výrobku, napríklad, zvitkov valcovaných za tepla (používané napríklad v automobilovom sektore, pozn. red.), čo je jeden z hlavných oceliarskych výrobkov.

Za relatívne veľa narušení trhu je zodpovedná Čína. Mnohé sú pod siedmimi percentami celkových výrobných nákladov. Ak máte 10 narušení, pričom každé vo výške, povedzme, päť percent, dostávate sa na úroveň 50 percent výrobných nákladov. Ale ani toto by nestačilo.

Hovoríte, že legislatíva nevzala do úvahy úplne bežnú situáciu?

Áno. Toto sa naozaj stáva bežne. Niektoré výrobky sa môžu kvalifikovať na odklon od LDR, pretože existujú narušenia predstavujúce vyše 7 percent výrobných nákladov a spolu dosiahnu spomínaných 27 percent. Ale keď krajina ako Čína odstráni len jedno zo svojich 20 či 30 narušení trhu, spomínaných 27 percent sa pravdepodobne neporadí dosiahnuť. A potom má voľnú ruku s 29 narušeniami, ktoré zostanú v platnosti.

Naše hlavné suroviny pre vysokú pec sú železná ruda a uhlie, pričom obe sú hlboko pod 27-percentným prahom. V prípade elektrických oblúkových pecí nedosahujú oceľový šrot a elektrina ani polovicu hranice 27 percent. To znamená, že ak Čína odstráni narušenia len pre oceľový šrot, nehrdzavejúcej oceli sa nepodarí dosiahnuť prah napriek početným narušeniam, ktoré pretrvávajú.

Ak vedie dohoda v Rade k situácii, keď krajiny ako Čína musia odstrániť jedno alebo dve z mnohých narušení trhu preto, aby mohli mať potom voľnú ruku, potom sa EÚ míňa cieľu odstrániť čo najviac narušení trhu.

Takže Čína môže pokračovať v dumpovaní cien energií bez zrušenia LDR?

Áno. Motiváciou by malo byť: Čína, zrušíme ti LDR preto, aby si ty odstránila narušenia trhu v oblasti surovín a energií. Ak vedie dohoda v Rade k situácii, keď krajiny ako Čína musia odstrániť jedno alebo dve z mnohých narušení trhu preto, aby mohli mať potom voľnú ruku, potom sa EÚ míňa cieľu odstrániť čo najviac narušení trhu.

Myslíte si, že pokrok, ktorý Rada urobila, nestojí za výsledok?

Došlo pokroku aj vďaka slovenskému predsedníctvu. V prípade anti-subvenčných prípadov dochádza k zrušeniu LDR. Väčšina prípadov (narušenia trhu) sa však týka anti-dumpingu.

Vlani navrhla Komisia novú antidumpingovú metodológiu. Čína ju už kritizovala. Čo si myslíte o tejto legislatíve a kedy sa môže stať účinnou?

Vítame snahu Komisie vyriešiť tento problém. Návrh však otvára viacero otázok. Napríklad, aké je bremeno Komisie a priemyslu dodať dáta? Nová metodológia je sčasti založená na tej, ktorú uplatňujú Spojené štáty, ale ide ďalej. Pre každý faktor v

Axel Eggert

Axel Eggert. FOTO-EUROFER

ýroby bude treba poskytnúť špecifickejšie údaje. Pre dosiahnutie dumpingového rozpätia to môže byť veľká prekážka.

 

Európska komisia a priemysel by museli poskytnúť údaje o dumpingu v Číne?

Áno, a za každý faktor výroby: prácu, elektrinu, suroviny a tak ďalej. To je veľmi ťažké. Ako napríklad kvantifikujete kontrolu štátu v každom faktore výroby? Spojené štáty zvolili všeobecnejší prístup.

Vieme dokázať, že v Číne dochádza k výraznému narušeniu trhu. V Spojených štátoch by to stačilo, ale možno nie pre Komisiu. Potrebujeme si ešte vyjasniť, že nová metodológia je aspoň tak efektívna ako tá súčasná.

Trumpov nový zástupca pre obchod Robert Lighthizer pracoval ako právnik obhajujúci antidumpingové opatrenia proti Číne v oceliarstve. Je výsledok amerických volieb dobrá správa pre európske oceliarstvo?

Spojené štáty už prijali aspoň toľko antidumpingových opatrení proti Číne ako EÚ. Najprv treba vyšetriť, či existuje dumping, a ak áno, uplatniť protiopatrenia. V tom sú Spojené štáty úspešnejšie ako EÚ. Potrebujú USA viac antidumpingových opatrení proti Číne. To závisí od údajov, ktoré by zdôvodnili také opatrenia.

Je konfrontácia medzi Spojenými štátmi a Čínou dobrá pre Európu? Môže to byť na úkor Európy.

Je nová politická klíma dobrá pre európske oceliarstvo?

Je konfrontácia medzi Spojenými štátmi a Čínou dobrá pre Európu? Môže to byť na úkor Európy. Kam potečie export, keď Spojené štáty zatvoria hranice? Skončí v EÚ a ešte zhorší situáciu.

Brexit je ďalšou politickou udalosťou, ktorá zatrasie obchodnými vzťahmi. Veľká Británia bola proti tvrdým opatreniam proti Číne. Aký vplyv bude mať brexit na postoj Európy?

Británia bola brzdou pre efektívnejšie nástroje pre ochranu obchodu. Brexit zjednoduší reformu legislatívy v budúcnosti. Ale hovoríme o období, ktoré nastane o dva roky. Možno nenastane nikdy. Brexit každopádne uľahčí modernizáciu nástrojov pre ochranu obchodu v EÚ.

Keď Británia vystúpi z EÚ, neoslabí to vaše združenie?

Nie v EÚ. Keď nebude Británia súčasťou Únie, Eurofer nebude oslabený. Budeme mať menej členov, ale aj menej členských štátov.

Brexit určite nie je v našom záujme. Sme proti nemu.

Brexit určite nie je v našom záujme. Sme proti nemu. Mať menší jednotný trh nie je užitočné. Ale dopady na britské oceliarstvo budú pravdepodobne oveľa lepšie. Do EÚ smeruje 60 až 70 percent britského vývozu. Určite budú mať väčší problém dovážať oceľ na kontinent.

Slovenskému predsedníctvu sa nepodarilo dosiahnuť dohodu na reforme Systému EÚ pre obchodovanie s emisiami (ETS). Dohodnú sa európske inštitúcie tento rok?

Podarí sa im to, pretože musia vytvoriť dostatočný priestor pre implementáciu. Nové pravidlá musia začať platiť v roku 2021. Po prijatí legislatívy zostáva ešte veľa práce. Treba napríklad prepočítať benchmarky (úrovne emisií vzhľadom na výrobnú činnosť, podľa ktorých sa počíta množstvo pridelených voľných emisných povoleniek, pozn. red.).

Európske inštitúcie sú pod tlakom, aby našli riešenie do konca roka. Pochybujem o tom, že sa im to podarí pred letom. Maltské predsedníctvo má ambíciu dosiahnuť dohodu len v Rade. Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Česko a Slovensko predložili dobré návrhy pre podporu európskeho oceliarstva.

Aj najefektívnejšia oceliarska prevádzka by trpela nedostatkom emisných povoleniek.

Oceliarstvo má nanešťastie nedostatok voľných emisných povoleniek na úrovni 38 percent v štvrtom obchodovanom období, čo je výsledkom návrhu Komisie. So zvyšujúcou cenou uhlíka to podkopáva životaschopnosť oceliarstva ako celku. Nedokážeme dosiahnuť naše benchmarky. Aj najefektívnejšia oceliarska prevádzka by trpela nedostatkom emisných povoleniek. Ani tá najlepšia továreň nedokáže súťažiť s dovozom, ktorý nemusí riešiť tieto dodatočné náklady.

Ako vnímate snahu EÚ znížiť nadbytočné čínske výrobné kapacity cez bilaterálnu spoluprácu a G20?

Vítame iniciatívu Komisie. Snahy predsedu Jeana-Claudea Junckera určite pomohli zvýšiť povedomie o tomto probléme, nielen v Číne, ale celosvetovo. Vzniklo Globálne fórum o nadbytočných oceliarskych kapacitách.

Čína pochopila problém. Problém nadmerných kapacít neovplyvňuje len svetový trh s oceľou, ale tiež čínsky trh a životné prostredie z dôvodu obrovských emisií. Plánuje zníženie kapacít.

Hovoríme o 400 miliónoch nadmerných čínskych kapacít na začiatku vlaňajška. Keď to porovnáte s trhom v Európe s veľkosťou 150 miliónov ton, máte predstavu o rozmeroch problému – v Číne a pre celý svet. Čína vyváža 100 miliónov ton ročne a nedováža v podstate nič. Väčšinu jej vývozu v skutočnosti predstavujú nadmerné kapacity. Potrvá dlho, kým Čína dosiahne nevyhnutné zníženie. Ale bolo by nespravodlivé hovoriť len o Číne.

Namiesto každej tony, ktorú odstránime, nájdeme ďalšiu na našej hranici.

Európa znižuje kapacity. Dosiahli sme čisté zníženie o 15 miliónov ton ročne. Ale namiesto každej tony, ktorú odstránime, nájdeme ďalšiu na našej hranici.

Bývalý šéf Svetovej obchodnej organizácie Pascal Lamy tvrdí, že budúcnosť oceliarstva je v dohodách na kapacitách na spôsob OPEC. Páči sa vám tento nápad?

Až tak sa mi nepáči. Rozhodnúť by mal trh. Musíme sa dohodnúť s ďalšími krajinami na uplatňovaní trhových podmienok. Potom sa ten problém vyrieši sám.

Je tu ďalší dôležitý moment. Čínska vláda žiada štátom vlastnené spoločnosti o investície do kapacít mimo Číny. Príkladom je nedávne prevzatie Smedereva v Srbsku alebo nedávne oznámenie čínskych spoločností o nových investíciách v Brazílii alebo Vietname. Skutočným cieľom nie je znížiť kapacity. Oni nadbytočné kapacity len vyvážajú.

Cieľom (Číny) sa zdá byť ovládnuť svetový trh s oceľou.

Čo je potom cieľom Číňanov?

Cieľom sa zdá byť ovládnuť svetový trh s oceľou.

Čítajte aj Čínsky nový rok v Európe: Boj s dotovanou oceľou pokračuje