Východné partnerstvo: Ruská propaganda a ohrozené médiá

Index slobody médií v roku 2017 podľa Reportérov bez hraníc

V utorok a stredu sa v Kyjeve stretlo Parlamentné zhromaždenie EuroNest, tvorené poslancami Európskeho parlamentu a parlamentov krajín Východného partnerstva: Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny. Hovorili aj o príprave summitu Východného partnerstva, ktorý sa bude konať 24. novembra v Bruseli.

Na piatom summite partnerstva majú lídri hovoriť o ďalšom posilňovaní spolupráce v štyroch oblastiach, dohodnutých pred dvoma rokmi v Rige: hospodársky rozvoj a zlepšovanie trhových príležitostí, posilňovanie inštitúcií a dobrého vládnutia, posilnenie prepojení, najmä v oblasti dopravy a energetiky, a posilnenie mobility a kontaktov medzi ľuďmi.

Pred stretnutím je však stále otvorených niekoľko politicky dôležitých otázok. Symbolicky najdôležitejšou asi je, či ostane v záverečnej deklarácii zmienka o „ašpiráciách na členstvo v EÚ“. Politickú atraktívnosť partnerstva zas bude signalizovať, či na summit prídu lídri krajín, alebo delegácie na nižšej úrovni.

Propaganda a médiá

O vzťahoch medzi krajinami EÚ a partnerstva diskutovali aj poslanci na stretnutí EuroNest v Kyjeve. Odsúdili propagandu, dezinformácie a snahy ruskej vlády, využívajúcej štátom kontrolované médiá, o diskreditáciu EÚ, a jej oddelenie od partnerských krajín.

Liekom by mohlo byť posilnenie médií, ich nezávislosti a odolnosti, podpora na faktoch založenej žurnalistiky. Poslanci odporučili vytvorenie „EÚ financovaných nadnárodných sietí ľudí zaoberajúcich sa kontrolou faktov, investigatívnych novinárov a výskumníkov“.

Parlamentné zhromaždenie vydalo rezolúciu o slobode médií, v ktorej konštatuje, že médiá dnes čelia mnohým výzvam, ako je nedostatočná legislatíva, nedostatok diverzity vo vlastníctve médií, netolerantnosť politických elít voči kritike, násilie voči novinárom, či politicky motivovaná kontrola nad informáciami.

Podľa Freedom House sú médiá takmer vo všetkých krajinách partnerstva „čiastočne slobodné“. Výnimkou je Azerbajdžan s „neslobodnými“ médiami. Freedom House poukazuje najmä na nespravodlivé odsudzovanie novinárov a snahy o umlčanie nezávislých médií.

V máji 2017 vydal Európsky parlament správu o trendoch slobody médií v regióne. Konštatuje v nej, že zatiaľ čo Ukrajina urobila od roku 2015 pokrok, Moldavsko v posledných rokoch v rebríčkoch slobody médií klesá.

https://euractiv.sk/clanky/kultura-a-media/horka-prichut-svetoveho-dna-slobody-medii/