Europarlament potvrdil chorvátskeho komisára

Zdroj: Európsky parlament

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Eurovoľby 2014

Eurokomisára najprv potvrdili Výbor pre ochranu spotrebiteľa a Výbor zodpovedný za bezpečnosť potravín. Vypočutie pred týmito výbormi absolvoval dezignovaný komisár Neven Mimica začiatkom júna.

Bezprostredné reakcie po jeho híringu však neboli presvedčivo v jeho prospech. Skupina Európskej ľudovej strany (EĽS) označila jeho odpovede na otázky súvisiace s jeho budúcou agendou za príliš vágne. Mimica je sociálny demokrat.

Na otázky europoslancov vraj odpovedal krátko a bez konkrétnych záväzkov pokiaľ ide o jeho budúce krok. Poslancom povedal, že s nimi konkrétne aspekty jednotlivých politík prediskutuje v neskoršom štádiu.

„Neven Mimica ukázal, že je serióznou osobnosťou, no musí si osvojiť požiadavku Parlamentu na vynucovanie konkrétnej európskej legislatívy. Pred tým, než ho Parlament potvrdí do funkcie musí na otázky europoslancov odpovedať konkrétnejšie“, povedal vtedy nemecký europoslanec Andreas Swab z výboru pre vnútorný trh.

Keďže však do konca mandátu tejto Komisie ostáva len 16 mesiacov, nebude mať Mimica ani prílišný priestor na nové veľké iniciatívy. Navyše pri mnohých politikách musí úzko spolupracovať s generálnymi riaditeľstvami EK zodpovendými za vnútorný trh a energetiku.

Sám Mimica to uznáva, keď pripomenul, že portfólio spotrebiteľských otázok „nie je samostatná politika, je horizontálna, zasahuje do mnohých iných politík.“

Na druhej strane europoslancom povedal, že „neexistujú slabé portfóliá, len slabí komisári“.

Mimica nie je expert na oblasť, ktorú v EK dostal pod správu. Ako politik, ktorý mal na starosti prístupové rokovania Chorvátska je však všeobecne považovaný za človeka schopného viesť ťažké negociácie.

Europoslanci budú od nového komisára žiadať hlavne dohľad nad správnou transpozíciou európskej legislatívy na ochranu spotrebiteľa do národných pravidiel v členských štátoch. Prioritou je tiež nový európsky nástroj na riešenie spotrebiteľských sporov online, pre ktorý je treba zabezpečiť financovanie.

Neven Mimica je ekonóm, bývalý diplomat a aktívny politik. Na post komisára prichádza z postu podpredsedu vládu pre zahraničné veci a európsku integráciou. Bol tiež podpredsedom parlamentu a predsedom parlamentného výboru pre európsku integráciu. Je členom Sociálno-demokratickej strany.

Zmeny v europarlamente

Pod vplyvom pristúpenia Chorvátska do EÚ od 1. júla 2013 sa musí upraviť aj prerozdelenie kresiel v EP. Zmenu si tiež vyžiadala Lisabonská zmluva, ktorá stanovuje maximálny počet europoslancov na 751.

Po voľbách v roku 2014 tak príde dvanásť členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko a Rumunsko) o jeden poslanecký mandát. Ďalšie tri kreslá uvoľní Nemecko, ktoré má aktuálne 99 poslancov, teda o tri mandáty viac, ako je maximálny počet kresiel na členský štát stanovený Lisabonskou zmluvou (96)

Toto riešenie by malo predísť ""traumatickému prerozdeleniu kresiel, ktoré by znamenalo veľké straty pre stredne veľké a malé členské štáty a vysoký nárast mandátov pre veľké štáty." Ide o "najmenej nedokonalé z možných riešení," uviedli parlamentní spravodajcovia, poslanci Rafał Trzaskowski (EPP, PL) a Roberto Gualtieri (S&D, IT).