Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Situácia migrantov v Európe: zločiny z nenávisti – euractiv.sk

Situácia migrantov v Európe: zločiny z nenávisti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Gabčíkovo Slovensko utečenci

Žiadatelia o azyl v Rakúsku prichádzajú do Gabčíkova (2015), zdroj: TASR - Štefan Puškáš

Novembrová správa európskej Agentúry pre základné práva (FRA) sa zamerala na zločiny z nenávisti. Migranti a žiadatelia o azyl podľa nej čelia rôznym druhom násilia a obťažovania. Podľa novembrovej správy FRA sú tieto činy vykonávané, či prehliadané, štátnymi inštitúciami, jednotlivcami, ako aj organizovanými skupinami. Terčom sú stále častejšie aktivisti a politici vnímaní ako „pro-utečeneckí“.

Nedostatok relevantných údajov brzdí snahy o vytvorenie efektívnych preventívnych opatrení. Analýzou nedávnych útokov v 14 členských krajinách sa novembrová správa pozerá aj na rôzne faktory, ktoré zabraňujú reportovaniu podobných prípadov, a podčiarkuje úspešné snahy o ich riešenie.

Hlavné zistenia správy:

  • Násilné činy voči žiadateľom o azyl, migrantom a osobám s etnicky minoritným pôvodom – vrátane vrážd, hrozieb a zastrašovania – sa dejú vo viacerých členských štátoch.
  • Dôkazy naznačujú, že rasovo a xenofóbiou motivovaného násilia sa dopúšťajú rôzni páchatelia, vrátane členov bežnej populácie a skupín „občianskej sebaobrany“.
  • Občianska spoločnosť v mnohých krajinách považuje reakciu štátnych inštitúcií na zločiny z nenávisti voči žiadateľom o azyl a migrantom za nedostatočnú. V niektorých prípadoch politickí aktéri dokonca vítajú aktivity „občianskej sebaobrany“.
  • Väčšina krajín nezhromažďuje a nezverejňuje štatistické údaje o incidentoch a zločinoch z nenávisti voči žiadateľom o azyl a migrantom.
  • Ak také údaje existujú – napríklad zhromažďované mimovládnymi organizáciami – naznačujú, že incidenty sú rozšírené a veľmi vážne.
  • Okrem žiadateľov o azyl a migrantov sú cieľom aj iné skupiny: napríklad moslimovia, najmä ženy, či osoby s etnicky minoritným pôvodom, ako aj ľudsko-právni aktivisti, politici považovaní za „pro-utečeneckých“, či novinári pokrývajúci túto tematiku.
  • Nahlasovanie zločinov z nenávisti voči azylantom a migrantom brzdí viacero faktorov. Nízka miera nahlasovania robí problém neviditeľným.
  • Dôkazy naznačujú rastúcu intenzitu nenávistných prejavov voči azylantom a migrantom na internete, vyšetrovanie je však zložité.
  • Podporné služby prispôsobené potrebám azylantov a migrantov sú v členských štátoch zriedkavé. U ľudí pracujúcich v tejto oblasti prevláda presvedčenie, že azylanti a migranti majú obmedzený prístup k službám pre podporu obetí zločinov.

Plnú verziu štúdie nájdete v anglickom jazyku na stránkach FRA.