Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Rodová rovnosť a jej dôsledky v EÚ – euractiv.sk

Rodová rovnosť a jej dôsledky v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zelená kniha, ktorú vydala Komisia o problematike Sociálnej zodpovednosti korporácií (CSR) ponúkla viacero návrhov týkajúcich sa ocenení za podporu CSR na pracovisku. Tak napríklad, cena za rodovú rovnosť resp. Európska známka udelená raz ročne v rámci Štruktúry stratégie o rodovej rovnosti.

Fráza “rodová rovnosť” popisuje cieľ integrácie rovnosti medzi pohlaviami do ekonomickej a sociálnej politiky. Vylučuje tak možnosť, zaoberať sa touto problematikou izolovane. Fodorová sa pýta na zásadné otázky: Čo je to rodová rovnosť? Ktoré sociálne choroby má liečiť?  Má to nejaký význam v postkomunistických krajinách? Do akej miery Únia napĺňa svoje sociálne ciele, čo sa týka rodovej rovnosti?

Autorka sleduje implementáciu politiky rodovej rovnosti v nových členských krajinách a to v kontraste k snahe západoeurópskych krajín. Východoeurópski politici tvrdia, že ženská emancipácia bola jedným z o základných úspechov socialistických vlád a k  tejto kapitole sa tam stavajú rozhodne. Napriek tomu autorka v porovnaní Poľska, Maďarska Českej republiky nachádza dôkazy o opaku. Po prvé, markantná rodová nerovnosť existuje na trhu práce všetkých východoeurópskych krajín. Po druhé, existujú aj ďalšie zjavné odlišnosti medzi postkomunistickými krajinami na tom istom stupni vývoja. Po tretie, stupeň rodovej nerovnosti sa tu približuje do úrovní, pozorovateľných v západoeurópskych krajinách.  

Toto približovanie je súčasťou rozvojového procesu, v rámci ktorého zaznamenala rodová rovnosť v západnej Európe nárast, zatiaľ čo východoeurópske ženy sú na svojich trhoch práce bezbrannejšie.

Autorka uzatvára, že  súčasné európske politiky, ktoré sa týmto problémom zaoberajú, sú často neefektívne a nechávajú veľa vecí v rukách osudu.

Kompletné znenia analýzy nájdete na tejto linke.