S rómskymi deťmi zaobchádzame akoby boli hendikepované

Pozadie

Správa Európskeho monitorovacieho centra o xenofóbii a rasizme tvrdí, že potomkovia rómskej menšiny na Slovensku, v Maďarsku, Českej republike, Bulharsku a Rumunsku sú nútené navštevovať špeciálne školy pre hendikepované deti. V mnohých prípadoch je dôvod jednoduchý: ich rodičov posielali za čias komunistického režimu do tých istých škôl, uvádza sa v správe.

Otázky

„V mnohých prípadoch riaditelia špeciálnych škôl radia rodičom umiestniť svoje deti do špeciálnych škôl s odôvodnením, že ich tým ochránia pred rasovými útokmi zo strany bielych spolužiakov,” uviedla Sarah Ecoffet z maďarskej MVO Šanca deťom.

 „Deti sú umiestňované do špeciálnych škôl na základe testov, v ktorých nemôžu uspieť, pretože otázky sú postavené na rozoznávaní objektov, ktoré nie sú súčasťou prostredia, v ktorom tieto deti vyrastajú.”, vysvetľuje Karin Waringo z Európskeho rómskeho fóra. Preto sú pre nedostatok kultúrnej integrácie vylúčené zo systému už počas detstva.

Výsledkom je, že napr. v Maďarsku viac ako 78% týchto detí neukončí ani stredoškolské vzdelanie a len 2% navštevujú inštitúcie poskytujúce vyššie vzdelanie. Zo spomínaných krajín má Rumunsko najväčšiu rómsku komunitu – až 1,8 miliónov občanov, pričom z 2,1% negramotného obyvateľstva je prevažná väčšina Rómov.

Ďalšie kroky

Európske fórum Rómov 8. novembra 2006 požiadalo výbor Rady ministrov o vytvorenie právne záväznej „listiny práv pre Rómov“. Komisia naznačila, že rok  2007 ako rok rovnosti príležitostí by mohol splniť očakávania Rómov v tomto smere.