Pracovný a súkromný život – u žien rovnováha nefunguje

Krátka správa:

Počas Týždňa zamestnanosti v Bruseli sa na paneli zo 6. júna 2007 o rovnováhe súkromného a pracovného života stretla zástupkyňa riaditeľa z Ministerstva práce Švédska Anna Nitzeliusová a dve expertky z projektu UNDP pre rodovú rovnosť v Poľsku.

Vo Švédsku je pre ženy omnoho ťažšie vyvážiť svoj pracovný a súkromný život, než pre mužov. a to napriek všetkým „mainstreamingovým“ aktivitám, povedala Nitzeliusová. Rodičovská dovolenka v dĺžke až 480 dní na dieťa a rodičovské príspevky vo výške až 80% výšky posledného príjmu, predškolská starostlivosť a denná starostlivosť pre rodiny stále ponechávajú ženy ako skupinu, ktorá nesie na svojich pleciach bremeno neplatenej domácej starostlivosti o deti a práce v domácnosti, povedala Nitzeliusová.

„Čo je to rovnováha pracovného života?,“ spýtala sa Nitzeliusová a dodala: „Existuje len životná rovnováha.“

Hoci majú byť rodičovské príspevky vo Švédsku rodovo neutrálne, len 19,5% z nich poberajú vo Švédsku muži – čo je dostatočný dôvod nato, aby vláda plánovala opatrenia ako bonusy rodovej rovnosti, odpočítateľné položky, ak rodič s vyšším príjmom ostane doma a zníženie daní na nákup domácich služieb.

V Poľsku sú však takéto opatrenia ďaleko od reality, poukázali Marta Rawluszková a Paulina Kazmareková z UNDP Gender Index. Len ženy majú nárok na rodičovskú dovolenku a zainteresovanie otcov na starostlivosti o deti v ranom veku úplne absentuje, dodávajú. Program UNDP sa snaží pomocou knihy o najlepších praktikách, informáciami, workshopmi, sociálnymi kampaňami a regionálnymi diskusiami zameriavať svoje aktivity najmä na spoločnosti, ktoré zvyknú byť otvorenejšie rodovým otázkam, za predpokladu, že pochopia súvis s ich podnikateľskými záujmami.

Mnohé väčšie spoločnosti seriózne zvažujú, ako reakciu na nedostatky na trhu práce, otvorenie vlastných škôlok v blízkosti svojich úradov alebo výrobných zariadení, aby pritiahli pracovníčky ženského pohlavia. Prísne regulovanie v poľskom práve príliš neuľahčujú podobné aktivity a tvoria tak administratívne prekážky pre vyváženie pracovného a súkromného života, ktoré sa snaží projekt UNDP odstrániť.