Európa by mala mať svojich imámov

islam moslim moslimovia náboženstvo

Krátka správa:

Nemecký minister vnútra Wolfgang Schäuble vo štvrtok 11. januára 2007 uviedol, že Nemecké predsedníctvo EÚ v spolupráci s Európskou komisiou podporí iniciatívy vzdelávať svojich imámov, aby tí mohli pomôcť Moslimom integrovať sa do európskej spoločnosti.

Schäuble zdôraznil hrozbu, ktorú predstavujú Moslimovia žijúci v Európe v oddelených spoločnostiach a odporúča ich integráciu,  ktorá je kľúčová, ak chce Európa predísť vzniku paralelných spoločností. Dodal, že Nemecko chce iniciovať a presadzovať „interkulturálny a interreligiózny dialóg v Európskej únii.“

“Chápeme, že Islam je súčasťou Nemecka s rovnakými právami,“ uviedol Schäuble. „To však zároveň znamená, že oni budú musieť akceptovať základné práva a povinnosti, ktoré platia v našej spoločnosti.“

Na Slovensku žije podľa odhadov tri až päť tisíc prívržencov islamu. Moslimská komunita na Slovensku nedávno začala zbierať podpisy, aby mohla požiadať o oficiálnu registráciu svojho náboženstva. Znamenalo by to právoplatné islamské sobáše, možnosť modliť sa v pracovnom čase či finančné príspevky od štátu.

Slováci si však od islamu stále zachovávajú istý odstup. Podľa prieskumu Ministerstva vnútra napríklad viac ako polovica ľudí nechce mať vo svojom susedstve mešitu. Moslimov považuje za rizikovú skupinu aj slovenská tajná služba, ktorá vo svojich správach upozorňuje, že by mohli byť využívaní ako kuriéri na odovzdávanie správ či finančných súm teroristických skupín.