Rozvoj vidieka – európske nástroje (Infografika)

Ilustračný obrázok. Foto: pixabay

 

1

2

3

20171030-DGAGRI-SK-V03

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.