Ministerka školstva hovorila s Komisiou o situácii s eurofondami na vedu

eurofondy

Ministerka školstva Martina Lubyová, Foto: TASR / Martin Baumann

Nová ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) si za cieľ svojej prvej zahraničnej cesty zvolila Brusel.

Na čele početnejšej delegácie sa pokúsila na pôde Európskej komisie vyjasniť, v čom sú problémy zablokovaných eurofondových výziev v hodnote 300 miliónov eur a čo robiť, aby sa mohlo čerpanie eurofondov spriechodniť .

Lubyová pripomenula, že ministerstvo školstva 18. septembra zrušilo problematickú eurofondovú výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja.

„Nastupujeme s čistým stolom, s tým, že sme predložili akčný plán, ktorý sme predstavili kolegom z Komisie,“ uviedla ministerka.

O tomto pláne budú do polovice októbra prebiehať diskusie s Európskou komisiou a keď bude plán schválený, tak do konca roka budú implementované jeho opatrenia. „Ku koncu roka by sme chceli mať urobené prvé kroky, aby sa proces výberu projektov, nastavenia kritérií, výberu hodnotiteľov a ďalšie participatívne procesy nastavili do tej miery, že komisia bude ochotná uvoľniť čerpanie týchto zdrojov,“ dodala.

Podľa ministerky prebehlo rokovanie s eurokomisárkou v pozitívnom duchu, pričom eurokomisia ocenila, že SR nastavila novú a intenzívnejšiu úroveň komunikácie.

Je spoločným záujmom, aby sa peniaze čerpali

„Nikto nemá záujem na tom, aby Slovensko prichádzalo o alokácie, aby sa nám krátili prostriedky. Naopak, je to spoločný záujem Európskej komisie aj Slovenska, aby sa tie prostriedky v čo najväčšej miere vyčerpali,“ skonštatovala Lubyová. V tomto smere spresnila, že ak sa do konca tohto roka podarí implementovať navrhovaný akčný plán, tak už začiatkom roka 2018 bude ministerstvo môcť vyhlásiť nové výzvy na čerpanie eurofondov.

Na otázku TASR, či eurokomisia trvá na transparentnosti celého procesu, ministerka uviedla, že je veľmi dôležité, aby sa všetko dialo pod verejnou kontrolou, pričom je snaha zapojiť verejnosť už do procesov pred nastavením kritérií a výberom hodnotiteľov.

Lubyová priznala, že „medzi riadkami“ cítiť obavy eurokomisie, aj preto v lete prišiel z Bruselu varovný list a boli pozastavené platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva. „Ale vďaka návrhu akčného plánu sme ich presvedčili, že sme si vedomí tohto problému a že čo najviac posilníme transparentnosť,“ uviedla v závere s odkazom na skutočnosť, že na ministerstve prebiehajú potrebné kontroly a ich nálezy sú zabudovávané do návrhu akčného plánu.

Eurokomisárka víta slovenské záväzky

Eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretuová slovenské záväzky víta.

„Teší ma výmena názorov, ktorú som mala s ministerkou Lubyovou. Verím, že sektor výskumu a vývoja má na Slovensku veľký rozvojový potenciál. Súhlasili sme s tým, že na technickej úrovni sa musia uskutočniť ďalšie stretnutia, z ktorých prvé sa bude konať už vo štvrtok v Bratislave,” uviedla eurokomisárka po stretnutí so slovenskou delegáciou.

Cretuovú ovzbudil návrh slovenskej strany na zintenzívnenie kontaktov s jej úradom v záujme rýchleho riešenia aktuálnych problémov.

Lubyová zopakovala informáciu komisárky, že dnes rozbehnuté rokovania „na politickej a technickej úrovni“, ktoré sa konali aj na pôde Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť a Generálneho riaditeľstva pre rozvoj, budú pokračovať vo štvrtok v Bratislave. „Prídu za nami ľudia z Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a budeme sa baviť o technických podmienkach nastavenia nových kritérií a stransparentnenia tých výziev,“ spresnila.