Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Koniec uhlia na hornej Nitre: Nádeje sa upínajú na Brusel – euractiv.sk

Koniec uhlia na hornej Nitre: Nádeje sa upínajú na Brusel

bane

Z hornonitrianskych baní. FOTO: TASR/Radovan Stoklasa


Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Záznam z EurActiv Stakeholder Workshopu „Uhlie na Slovensku: Ako zabezpečiť spravodlivú transformáciu?“, ktoré organizoval 18. októbra portál EurActiv.sk spolu s mimovládkou E3G, bol vypracovaný podľa pravidiel Chatham House (bez priradenia výrokov ich autorom).

V transformácii uhoľného regiónu hornej Nitry vzhliada Slovensko k európskym inštitúciám.

Zástancovia útlmu oceňujú, že Európska komisia sprostredkúva dialóg o tejto téme na Slovensku, a vkladajú nádeje do financovanie prechodu z eurofondov.

Na pleciach Komisie leží rozhodnutie o zákonnosti dotácií pre Elektrárne Nováky. Podporuje tiež medzištátne a vnútroštátne elektrizačné prepojenia, ktoré by mali posilniť bezpečnosť dodávok a znížiť závislosť na elektrine vyrobenej z uhlia.

Na Brusel sa však spoliehajú aj zástancovia uhoľného priemyslu. Argumentujú správou Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z augusta 2016. V nej sa píše, že na ťažbu uhlia je v Európe naviazaný až milión priamych a nepriamych pracovných miest. Na hornej Nitre je to údajne 11-tisíc.

Popri argumentoch za a proti spaľovaniu uhlia na hornej Nitre odzneli na EurActiv Stakeholder Workshope aj konkrétne opatrenia, ktorú môžu viesť k spravodlivej transformácii regiónu.

Nemecko má skúsenosti

V Európe je 52 uhoľných regiónov, bohaté skúsenosti s ich transformáciou má Nemecko.

V komentári napísanom pre portál EurActiv.sk analytik E3G Julian Schwartzkopff tvrdí, že aj tamojšie odbory a firmy tvrdili, že koniec ťažby povedie k strate pracovných miest a ohrozí dodávky elektriny. „Nemecké hnedouhoľné regióny hlasno protestovali proti akejkoľvek legislatíve pre skoncovanie s uhlím,“ napísal Schwartzkopff.

https://euractiv.sk/nazory/energetika/koniec-uhlia-sa-da-naplanovat/

Koniec uhlia v Nemecku je podľa neho neodvrátiteľný, ak do novej vlády vstúpia Zelení. Krajina sa však môže oprieť o skúsenosti so štrukturálnou politikou obnovy vo východnom Nemecku a uhoľného regiónu Porýnia.

„Štrukturálnu politiku by nemali sprevádzať nerealistické očakávania. Nemôže vytvoriť prosperujúcu a diverzifikovanú ekonomiku z jedného dňa na druhý,“ tvrdí expert E3G na spravodlivú transformáciu. Novovytvorené pracovné miesta by podľa neho mali byť dlhodobo udržateľné.

Za najdôležitejšie ponaučenie Schwartzkopff považuje proaktívne plánovanie namiesto improvizovaných reakcií na meniacu sa situáciu. Koniec uhlia sa totiž podľa neho dá – na rozdiel od ekonomického kolapsu východného Nemecka – naplánovať.

Vláda neprizvala všetkých

Na Slovensku sa útlmom ťažby zaoberá pracovná skupina, ktorá vznikla na úrade vlády.

Podľa vyjadrení, ktoré odzneli na EurActiv Stakeholder Workshope, ju úrad vlády aj vedie. Záštitu prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Na prvom rokovaní v júli sa zúčastnili zástupcovia relevantných ministerstiev aj generálnych riaditeľstiev Európskej komisie. Z miestnych aktérov priši Hornonitrianske bane Prievidza a predseda Trenčianskeho VÚC.

Hlavnou témou „brainstormingu“ boli finančné zdroje pre transformáciu.

Prizvaní však neboli zástupcovia dotknutých miest a obcí, o práci skupiny ich neinformoval ani župan Jaroslav Baška. Na podujatí EurActivu cenili otvorenosť zo strany Európskej komisie.

Slovensko má záväzky

Európska únia nemá explicitné politiky na ukončenie ťažby uhlia. Znevýhodňujú ju však striktnejšie environmentálne a klimatické politiky, pokles cien technológií obnoviteľných zdrojov energie, či lacnejšie uhlie z dovozu.

Spaľovanie hnedého uhlia sa tak stáva ekonomicky neefektívne a ekologicky škodlivé.

Iniciatíva prichádza aj z národnej úrovne prepojenej s globálnou a európskou úrovňou. Slovensko bude musieť naplniť záväzky, ku ktorým sa prihlásilo v OSN – Parížsku dohodu o klíme a Ciele udržateľného rozvoja.

K dekarbonizácii slovenskej energetiky povedú pripravované výhľadové stratégie pre životné prostredie a nízkouhlíkovú ekonomiku zasadené do európskych politík, reforma Systému EÚ pre obchodovanie s emisiami (ETS) a rast podielu nízkouhlíkových energií vrátane obnoviteľných zdrojov a jadra.

Na európskej úrovni sú palivové štandardy nastavené z dlhodobého hľadiska na zemný plyn. Uhlie mu nebude schopné v budúcnosti konkurovať.

Brusel už pomohol Španielom

Európska komisia má záujem na spravodlivej transformácii. Pracovnú skupinu na úrade vlády považuje za jednu z prvých platforiem o transformácii, nad ktorými prebrala v Únii záštitu. Do dialógu by mali byť podľa nej zapojení aj predstavitelia miestnych samospráv a občianskej spoločnosti. Pre krajiny tiež vytvorila priestor pre výmenu skúseností.

Okrem platformy pre dialóg ponúka Komisia aj ďalšie nástroje.

https://euractiv.sk/rozhovory/energetika/statny-tajomnik-envirorezortu-dekarbonizacia-energetiky-je-nezastavitelna/

Uhoľné regióny môžu získať prostriedky z eurofondov, zvlášť z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý Slovensko doteraz nevyužilo. O jeho prostriedkoch nerozhodujú národné inštitúcie, ale priamo Komisia. Podporu už získali napríklad prepustení baníci v španielskom regióne Castilla y León.

Tretím nástrojom je expertná pomoc pre štáty, ktoré uskutočňujú štrukturálne reformy. Spoločné výskumné centrum, ktoré spadá pod Európsku komisiu, už pripravuje štúdiu o regióne hornej Nitry.

Čo sa týka bezpečnosti dodávok – jednému z hlavných argumentov v prospech Novák – Komisia podporuje posilňovanie medzištátnych aj vnútroštátnych elektrizačných prepojení.

Miestni nemajú informácie

V diskusii zaznel názor, že transformácia hornej Nitry nemôže napredovať bez účasti miestnych aktérov na diskusii a bez širokého dialógu.

Úplne prvým opatrením by preto malo byť zdieľanie návrhov strategických dokumentov s miestnou štátnou správou a samosprávou, akademickým, súkromným aj mimovládnym sektorom. Príkladná je prax v Česku.

Miestni zamestnávatelia by mali ďalej dostať detailné informácie o štruktúre pracovnej sily dostupnej na trhu, aby sa vedeli svoj dopyt lepšie prispôsobiť ponuke.

Vláda dlhodobo obhajuje ťažbu hnedého uhlia sociálnou politikou, okresu Prievidza sa však v posledných rokoch darí bojovať s nezamestnanosťou (13,9 percenta v auguste 2013, 5,32 percenta v auguste 2017). U zamestnávateľov existuje veľký dopyt po pracovnej sile, čo je predpoklad pre úspešnú a spravodlivú transformáciu.

Lepšie by mali byť kontrolované veľké finančné prostriedky určené na rekvalifikáciu.

Sociálny program pre baníkov

Ďalším opatrením by malo byť využitie eurofondov na menšie projekty ako obchvat Prievidze, modernizácia cesty I. triedy smerom na Banskobystrický kraj či realizácia druhej priemyselnej zóny pre investorov v Prievidzi.

Podpora môže smerovať aj do väčších projektov vrátane vybudovania rýchlocesty R2, tá však už teraz zápasí s nedostatočnou projektovou prípravou (dodržiavanie termínov, štúdia realizovateľnosti).

https://euractiv.sk/clanky/energetika/transformacia-hornej-nitry-bane-nechystaju-rychle-ukoncenie-tazby-video/

Vítané by v regióne boli aj jednorazové príspevky v podnikaní pre baníkov. Z minulosti poznáme úspešné príklady bývalých baníkov, ktorí začali sami podnikať ako zámočníci či automechanici.

Na zváženie sú však väčšie dotácie pre existujúce firmy v regióne s dlhodobou perspektívou. Dotácie by naopak nemali dostávať firmy, ktorým hrozí hromadné prepúšťanie.

Účinným sociálnym opatrením by bol špeciálny dôchodkový systém pre baníkov vo vyššom veku, ktorí si napriek snahe prácu už nenájdu.

Ruský plyn ako náhrada?

Pre vývoj hornej Nitry však neexistuje jediný scenár. Na diskusii EurActivu odznel názor, že hnedé uhlie – lignit bude na Slovensku zohrávať významnú úlohu ešte približne 10 rokov pri prechode na širšie využívanie jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov energie.

Dnešné zásoby uhlia na Slovensku bude možné ťažiť ešte 10 – 15 rokov, maximálne 20 rokov. To zároveň korešponduje s energetickou a klimatickou politikou Európskej únie.

Spaľovanie uhlia má v elektrickom systéme svoje výhody. Dokáže stabilizovať sieť zásobovanú energiou z obnoviteľných zdrojov závislých na počasí.

Hornonitrianske uhlie tiež znižuje závislosť na dovoze energií zo zahraničia. Ak domáce uhlie nahradí zahraničný plyn, môže sa zvýšiť sa závislosť Európy na dovoze plynu z Ruska.

Problémom je, že nikdy nebola zverejnená štúdia o význame Elektrární Nováky pre bezpečnosť dodávok elektriny. Keď Slovensko spustí dva nové jadrové reaktory v Mochovciach, bude mať prebytok elektriny. Dotovať výrobu elektriny z uhlia potom bude znamenať dotovať vývoz elektriny do zahraničia.

Spor o pracovné miesta

V Hornonitrianskych baniach je zamestnaných približne 4 tisíc ľudí, celkovo je podľa odhadu naviazaných na ťažbu 11 tisíc pracovných miest. Dodávateľský reťazec v sektore tvorí 300 podnikov.

V  baniach pracuje 70 – 75 baníkov zo zahraničia, najmä z Rumunska, ale aj z Poľska. Dôvodom nedostatku kvalifikovaných slovenských baníkov sú obmedzenia v baníckom školstve a nedostatočné kapacity duálneho vzdelávania.

https://euractiv.sk/clanky/energetika/cast-banikov-na-hornej-nitre-si-najde-pracu-inde-tvrdia-miestne-firmy/

Na spaľovanie uhlia sa slovenskí spotrebitelia skladajú cez účty za elektrinu 95 miliónmi eur ročne. Z toho smeruje do štátneho rozpočtu 61 miliónov eur najmä vďaka odvodom, daniam a ETS.

To však nič nemení na fakte, že dotácie na spaľovanie uhlia zvyšuje ceny elektriny a znižuje tak konkurencieschopnosť slovenských firiem.

Účastníci diskusie sa tiež posťažovali na nedostatok transparentnosti pri využívaní dotácií, ktorú podľa nich nepožaduje dokonca ani vláda. Dotácie by mali byť podľa niektorých expertov použité na vytvorenie nových pracovných miest v regióne. S energetickou bezpečnosťou by mala pomôcť energetická únia.

Ohrozený vzduch a voda

Kontroverznou zostáva téma znečisťovania ovzdušia a vôd.

Elektrárne Nováky na jednej strane prešli technologickou modernizáciou. Emisie tuhých častíc sa údajne medzi rokmi 2015 a 2017 radikálne znížili.

To však neuspokojilo odporcov spaľovania uhlia. Technológie Novák sú podľa nich aj naďalej zastaralé. Pripomenuli, že Slovensko čelí niekoľkým konaniam zo strany Európskej komisie pre znečistenie ovzdušia, hoci tie sa spôsobujú najmä doprava a lokálne kúreniská.

Náklady na spaľovanie uhlia sú nielen v dotáciách, ale aj v externalitách vyčísliteľných v desiatkach miliónov eur – v dopadoch na zdravie a prostredníctvom neho na ekonomiku, na lesy a poľnohospodársku pôdu.

Poukázali na prebiehajúce konanie pre otvorenie 12. ťažobného úseku v lokalite Opatovciach nad Nitrou blízko kúpeľov Bojníc, ktoré lákajú turistov. Obyvatelia dokonca spísali petíciu. Udelenie povolenia rozporujú nielen obyvatelia a samosprávy, ale aj mimovládne organizácie.

Slovensko ako výnimka

Slovensko treba vnímať v európskej perspektíve. Už teraz produkuje oveľa menej emisií CO2 na spotrebovanú kilowatthodinu ako Nemecko. V podiele bezuhlíkovej elektriny mu patrí 7. najlepšie miesto v Európe.

V Nemecku sa však vo veľkom spaľuje uhlie ako dočasná náhrada za postupne odstavované jadrové kapacity. Krajina má napriek tomu nadmerné kapacity pre výrobu elektriny vo výške asi 10 GW a patrí medzi najväčších vývozcov elektriny. Nemecké verejné politiky sa obracajú proti uhliu.

Zelení v aktuálnych koaličných rokovaniach požadujú harmonogram zatvárania uhoľných elektrární. Ťažba uhlia bude dotovaná ešte v budúcom roku, výroba elektriny z čierneho uhlia už nie je dotovaná.

Výroba elektriny z hnedého uhlia dostáva pomerne nízke dotácie prostredníctvom oslobodenia z poplatkov za vodu. Nemeckí spotrebitelia vo všeobecnosti nedotujú spaľovanie uhlia.

Predpisy, ktoré to na Slovensku umožňujú až do roku 2030, začínajú dnes predstavovať v Európe ojedinelý prípad.