Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Nová kohézna politika sa zameria aj na energetickú efektívnosť – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Nová kohézna politika sa zameria aj na energetickú efektívnosť

Politika súdržnosti utlmila podľa šiestej správy Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti dramatický pokles verejných investícií. Do mnohých členských štátov prúdili vďaka nej potrebné zdroje investícií a vytvorila sa životne dôležitá finančná stabilita, ktorá je predpokladom na prilákanie súkromných investícií.

Investície uskutočnené v rámci politiky súdržnosti EÚ v rokoch 2007 – 2013 priniesli hmatateľné úspechy.

Doposiaľ dostupné údaje (za obdobie do konca roka 2012) naznačujú, že bolo vytvorených približne 600 000 nových pracovných miest, podporených 80 000 nových podnikov, 5 miliónov občanov získalo prístup k širokopásmovému pripojeniu a zlepšilo sa zásobovanie pitnou vodou pre 3,3 milióna ľudí.

Okrem toho 5,7 milióna uchádzačov o prácu dostalo pomoc pri hľadaní pracovného miesta a ďalších 8,6 milióna podporu pri získavaní kvalifikácie.

Investície do energetickej efektívnosti aj zamestnanosti

Šiesta správa popisuje akým spôsobom sa investície zamerajú na kľúčové oblasti, ako je energetická efektívnosť, zamestnanosť, sociálne začlenenie a malé a stredné podniky tak, aby z nich občania mali čo najväčší úžitok.

Investície uskutočnené v rámci nového obdobia 2014 – 2020 by mali mať ešte väčší dosah a oveľa viac sa sústredia na kľúčové sektory, ako sú nízkouhlíkové hospodárstvo, konkurencieschopnosť MSP, inovácie, ako aj zamestnanosť a sociálne začlenenie.

Na podporu prechodu na ekologickejšie hospodárstvo sa uvoľní viac ako 38 miliárd eur. Investície budú nasmerované do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. V porovnaní so sumou 16,6 miliardy EUR investovanou do nízkouhlíkového hospodárstva v rokoch 2007 – 2013 ide o podstatné zvýšenie.

Podľa plánov výdavkov a partnerských dohôd členských štátov sa za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti európskych MSP preinvestuje ďalších 33 mld. eur (nárast o takmer 10 miliárd eur).

Investície vo výške viac ako 80 miliárd EUR budú prúdiť do ľudského kapitálu prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Nová platforma na zvýšenie transparentnosti

Komisia spúšťa novú otvorenú platformu údajov o kohéznej politike s cieľom podporiť silnejšie zameranie na výsledky, zvýšiť transparentnosť a dať nové impulzy diskusii o výsledkoch dosiahnutých pomocou financovania v rámci politiky súdržnosti.

Pomocou celého radu interaktívnych máp a grafov sa používatelia môžu bližšie zoznámiť s jednotlivými údajmi uvedenými v správe a predkladať svoje pripomienky.

 

Pozície

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn uviedol: „Na základe dnešnej správy jasne vidno, že politika súdržnosti sa stala moderným a flexibilným nástrojom na riešenie rozličných problémov, ktorým Európania čelia. Európa v nej má investičný nástroj, pomocou ktorého dokáže reagovať na krízu, ale ktorý má aj strategický význam v oblasti tvorby rastu a mimoriadne potrebných pracovných miest.“

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie: "Šiesta správa o súdržnosti ponúka komplexný pohľad na pridanú hodnotu politiky súdržnosti EÚ, ktorá je neodmysliteľným zdrojom investícií do hospodárskeho rastu a sociálneho pokroku vo všetkých našich 28 členských štátoch. Správa o súdržnosti prichádza v dôležitom období, keď sa prijímajú partnerské dohody s jednotlivými členskými štátmi na programové obdobie 2014 – 2020 a vedú sa rokovania o operačných programoch. Poskytuje dobrý obraz o súčasnej situácii a o tom, čo všetko ešte treba urobiť na to, aby sa rozpočet na roky 2014 – 2020 premietol do projektov na mieste.“