Do roku 2040 bude mať EÚ najvyššie ceny elektrickej energie

Zdroj: CEEC facebook

Najnovšie údaje o situácii v oblasti energetiky s výhľadom do roku 2040, vydané v publikácii World Energy Outlook, prezentovala na Stredoeurópskej energetickej konferencii výkonná riaditeľka Medzinárodnej energetickej agentúry (MEA) Maria van der Hoeven.  

Štúdia sa podrobne venuje viacerým komoditám vrátane ropy, zemného plynu, uhlia a obnoviteľných zdrojov. Tento ročných bol špeciálne zameraný na jadrovú energiu.

Dopyt po elektrickej energii podľa odhadov MEA vzrastie do roku 2040 až o 40%, a to najmä v krajinách ktoré nie sú členmi OECD.Klesajúce zásoby fosílnych palív a zvyšovanie dopytu po energiách bude mať za následok výrazné zvýšenie cien.

Európa by podľa odhadov mohla mať  do roku 2040 svetovo najvyššie ceny energií. Dôvodom budú  politiky ochrany životného prostredia a snahy znížiť svoju závislosť na uhľovodíku. Do roku 2040 by ceny energií v únii mohli byť o 80% vyššie ako v Spojených štátoch.

Zvýšenie cien výrazne ovplyvní exportne orientované ekonomiky, ako je napríklad Slovensko. Môže dôjsť aj k presunu energeticky náročného priemyslu. Van der Hoeven Európsku úniu varovala: „Klimatická politika únia by predovšetkým mala byť nákladovo efektívna, inak európskemu priemyslu hrozí strata konkurencieschopnosti.“

 

Obrázok 1: Vývoj cien energií pre spotrebiteľov

Ropa, zemný plyn a uhlie

Dodávky ropy by podľa zistený MEA mohli byť ohrozené. Do roku 2020 k stabilite trhu prispejú najmä krajiny ktoré nepatria do tzv. krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Ďalších 20 rokov sa však krajiny budú musieť spoliehať v najväčšej miere na dovoz ropy z krajín Blízkeho východu.

Kvôli viacerým prebiehajúcim konfliktom však už dnes chýbajú investície do potrebnej infraštruktúry a technológií, čo by mohlo mať nepriaznivý dopad na bezpečnosť budúcich dodávok. „Nato aby sme v roku 2025 mohli vyťažiť čo i len 1 extra barel ropy z krajín Blízkeho východu, musíme investovať už dnes,“ vystríhala van der Hoeven.

Import zemného plynu bude mať do roku 2040 rastúci charakter. V EÚ sa dovoz zvýši až o 75%. Hoci Európania investujú do diverzifikácie dodávateľov, a to najmä vybudovaním tzv. južného koridoru, EÚ bude aj naďalej závislá na dodávkach plynu z Ruska.

Uhlie bude aj naďalej obľúbenou komoditou a to napriek jeho nepriaznivým klimatickým vplyvom. Do roku 2040 sa zvýši spotreba uhlia až o 50%. K navýšeniu dôjde najmä v Číne a to hlavne v najbližšej dekáde.  

Odstavenie jadrovej energie ostáva otázkou

Až 200 z 434 jadrových reaktorov by malo byť v nasledujúcich 25. rokoch vyradených z prevádzky. Tento proces by mohol stáť približne 100 miliárd dolárov. 

Podľa van der Hoeven nie sme technologicky pripravení na skladovanie takého veľkého množstva rádioaktívneho odpadu. V roku 2040 by v Európe mala byť uskladnená až 1/4 z 705 tisíc ton jadrového odpadu vyprodukovaného na celom svete od roku 1971.

Hoci celkový podiel jadrovej energie na výrobe sa zníži, do roku 2040 pribudne až 60% nových kapacít. Jadrovou mocnosťou sa stane Čína, ktorá už dnes má približne 27 nových projektov.

Veľké rozdiely budeme môcť sledovať aj na európskom kontinente. Zatiaľ čo  stredná a východná Európa bude investovať do rozvoja nových nukleárnych kapacít, v únii ako celku dôjde k výraznému poklesu.

Obrázok 2: Vývoj jadrových kapacít do roku 2040

Klimatické zmeny

Energetická agentúra upozornila, že priemerná teplota planéty sa zvýši o 3,6 stupňov Celzia v prípade, že sa nám nepodarí znížiť súčasný objem emisií skleníkových plynov.

Van der Hoeven  predpovedá, že na dosiahnutie klimatických cieľov je nevyhnutné do roku 2040 dekarbonizovať energetický sektor až o 25%. 

Niektoré vlády sa už zaviazali k zníženiu emisií CO2, hoci sa nepodarilo vytvoriť konsenzus na udržanie nárastu teploty planéty pod 2 stupne Celzia. Lídrom je najmä Európska únia.

Postupne sa však pridávajú aj iné krajiny. „Spoločný záväzok USA a Číny je dôležitým politickým gestom,“  vyhlásila van der Hoeven. Toto rozhodnutie je životne dôležité, pretože  obe krajiny produkujú až 45% svetových emisií skleníkových plynov.