Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
3 scenáre pre označovanie mliečnych výrobkov a menej bežného mäsa – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

3 scenáre pre označovanie mliečnych výrobkov a menej bežného mäsa

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európska komisia minulotýždňovým zverejnením 2 analýz ďalej napĺňa záväzok z roku 2011, že Európskemu parlamentu poskytne informácie o rozšírení povinnosti uvádzať pôvod potravín.

V januári 2015 sa predmetom parlamentných debát stalo označovanie spracovaného mäsa v mäsových výrobkoch. Tentoraz sa pozornosť Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG AGRI) sústredila na pôvod mliečnych výrobkov a menej bežného mäsa, akými sú konské, králičie, sobie či jelenie mäso.

Komisia tvrdí, že pri tvorbe správy brala do úvahy potrebu spotrebiteľa byť informovaný, uskutočniteľnosť povinného označovania a analýzu nákladov a prínosov. Dobrovoľné alebo povinné označovanie pôvodu bolo nezávislým konzultantom hodnotené v 9 členských štátoch.

Obe skupiny produktov sú už podľa EK „relatívne viac pokryté“ dobrovoľnými schémami označovania pôvodu, no ich kritériá sa môžu výrazne líšiť.

Podľa Eurobarometra tieto informácie vyžaduje vysoké percento spotrebiteľov (84 % resp. 88 %). Prieskumy však ukázali, že na preferencie zákazníkov majú menší dosah ako cena, chuť či dátum spotreby.

Reálnu ochotu priplatiť si je ťažké odhadnúť. V prípade mlieka správa skúma 3 scenáre. V prvom ide o zachovanie terajšieho stavu, druhý rozlišuje pôvod iba na 2 možnosti – z EÚ/mimo EÚ, tretí scenár počíta s uvedením konkrétneho členského štátu alebo tretej krajiny.

Analýza pôvodu mäsa tiež hodnotí 3 scenáre. Prvý je zachovanie statusu quo, druhý sa zameriava na posledné mesiace chovu zvieraťa a posledný vyžaduje informácie o mieste narodenia zvieraťa, jeho presunoch aj mieste porážky.

Celá analýza je v slovenskom jazyku dostupná na nasledujúcom odkaze.