Darovanie potravín sa po Novom roku stane výhodnejšie

(zdroj: Chun Kit To/Flickr)

„Pokiaľ nám obchodníci darujú potraviny v tomto roku, odvádzajú ešte za tovar daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 %, čiže pre nich to doteraz nebolo až také motivujúce. Ale v nasledujúcom roku si to budú môcť započítať do daňového základu,“ povedal pre TASR predseda Potravinovej banky Slovenska (PBS) Marko Urdzik.

Doterajšia legislatíva preto podľa zástupcov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) znevýhodňovala najmä menších predajcov. „Za týchto okolností stála potravinová pomoc viac-menej iba na pleciach veľkých obchodníkov, ktorí mali dostatočnú kapacitu, ale aj vôľu tieto náklady znášať,“ vyhlásili.

V roku 2013 mali takto obchodné reťazce darovať potraviny na charitatívne účely v hodnote 425-tisíc eur.

O zmenách v daňových odvodoch pre obchodníkov s potravinami rozhodla Národná rada SR ešte v októbri. Novela zákona o dani z príjmu umožňuje uznať obstarávaciu cenu potravín ako daňový výdavok.

Decembrové usmernenie Finančného riaditeľstva SR špecifikuje dve možnosti, ako obstarávaciu cenu zásob tovaru po uplynutí trvanlivosti zahrnúť do daňových výdavkov.

Daňové subjekty sa môžu o zvýhodnenie uchádzať, ak o znižovaní cien pred uplynutím doby použiteľnosti alebo trvanlivosti doložia doklad. Ten môže byť napríklad vo forme internej smernice, ktoré pokles cien nastavuje.

Druhou možnosťou je uzavretie zmluvy s PBS o bezplatnom odovzdaní.

„Platiteľ, ktorý daruje Potravinovej banke Slovenska potraviny, pri ktorých obstaraní si odpočítal daň a neprekročí pritom zákonom stanovenú hranicu pre hodnotu jedného darovaného kusu tovaru, nie je povinný z takejto dodávky odviesť daň do štátneho rozpočtu,“ uvádza Odbor daňovej metodiky.

Potravinová banka dokáže odobrať potraviny z predajní za 3 hodiny od upozornenia. „Obchodníci sa zbavia nákladov na likvidáciu tovaru a zároveň pomôžu ľuďom v núdzi. Povinnosť odvádzať daň z darovaného tovaru je len zbytočná prekážka tejto pomoci,“ povedal v minulosti pre denník Plus jeden deň Marko Urdzik.

EurActiv.sk/TASR