Členské štáty chcú zmierniť návrh pre zníženie potravinového odpadu

Potravinový odpad. FOTO: This is Rubbish

Členské štáty chcú zmierniť ambície Európskej únie v oblasti recyklácie potravinového odpadu.

Rada Európskej únie sa snaží vylúčiť zo smernice EÚ o odpade potraviny pred vstupom do obchodov a vyhnúť sa konkrétnym termínom. Vyplýva to z dokumentov, ktoré z diskusie o smernici unikli.

Štáty nechcú termíny

Potraviny pred vstupom do obchodov (na farmách a v dodávateľskom reťazci) tvoria 59 percent potravinového odpadu. Ak by sa ich rada ministrov rozhodla zo smernice vylúčiť, tento odpad by ostal neriešený.

Členské štáty tiež odmietli ciele navrhnuté Európskym parlamentom – znížiť potravinový odpad o 30 percent do roku 2025 a o 50 percent do roku 2030. Radšej by na dosiahnutie míľnikov nemali žiadne termíny.

Ministrom sa nepáčil ani návrh parlamentu na vytvorenie „hierarchie potravinového odpadu“. Konzumovateľné jedlo po skončení záručnej doby by sa podľa neho vyzdvihlo od obchodníkov, distribuovalo medzi potravinové banky alebo sa použilo na kŕmenie zvierat.

Znižovanie emisií 

V Európskej únii každý rok skončí v odpade 88 milión ton potravín. Podľa mimovládnej organizácie European Environmental Bureau (EEB) toto číslo viac než deväťnásobne prekračuje množstvo, ktoré je potrebné na nakŕmenie 55 miliónov Európanov trpiacich nedostatkom potravín. Riešenie odpadu z potravín by tiež významne znížilo emisie CO2 a ušetrilo pôdu.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/potravinovy-odpad-europarlament-sa-obracia-na-stat-stat-na-obce/

Súčasťou smernice je aj usmernenie k zlepšeniu recyklácie a zníženiu podielu odpadu, ktorý končí na skládkach. Smernica je súčasťou balíka obehovej ekonomiky EÚ, ktorý bol prezentovaný v roku 2015. Vychádza z Cieľov udržateľného rozvoja OSN prijatých v septembri 2015.

Podľa tohto cieľa by Európska únia mala znížiť potravinový odpad z obchodov a domácností na polovicu a zároveň obmedziť straty v dodávateľskom reťazci a počas produkcie potravín.

Aktivisti vidia sabotáž

Rada sa v utorok 26. septembra stretne s Európskou komisiou a členmi Európskeho parlamentu. Spoločne budú diskutovať o cieľoch znižovania potravinového odpadu. Zároveň sa v New Yorku koná samit trvalo udržateľného rozvoja.

Marcové hlasovanie Európskeho parlamentu podporila aj veľká kampaň občianskych aktivistov za zníženie potravinového odpadu: 55 organizácií aktívnych v 18 členských štátoch získalo 95 000 podpisov v petícii za ambiciózne a špecifické ciele znižovania odpadu z potravín.

Martin Bowman, manažér kampane v organizácii This Is Rubbish, vyhlásil: „Je potupné, že sa Rada snaží sabotovať pokrok Európskej únie v cieli udržateľného rozvoja 12.3, ktorým je znížiť potravinový odpad na polovicu. Rok 2030 sa blíži a oddialenie predstavenia cieľov na znižovanie potravinového odpadu poškodí šance EÚ tento cieľ dosiahnuť. Naliehame na Radu a Komisiu, aby podporili pozíciu Parlamentu.“