Chceme splniť klimatické ciele? Zdaňme mäso!

Zdroj: Shutterstock

Sieť Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR) manažuje aktíva v hodnote viac ako 4 biliónov dolárov. V stredu (12.12. 2017) vydala správu o možnostiach zlepšenia verejného zdravia a zníženia klimatických rizík prostredníctvom „behaviorálnych daní“ na spotrebu mäsa.

Biela kniha Livestock Levy poznamenáva, že príklad zdanenia cukru – rovnako ako podobné dane na emisie oxidov uhlíka, či tabak – môže byť využitý aj v prípade výroby mäsa. Zníženie spotreby mäsa môže krajinám pomôcť splniť záväzky vyplývajúce z Parížskej klimatickej dohody.

Zakladateľ FAIRR Jeremy Coller povedal: „Behaviorálne dane sú stále častejšie. Preto sme v posledných rokoch svedkom toho, že 16 krajín schválilo špeciálnu daň na cukor. Kvôli škodám, ktoré mäsiarsky priemysel spôsobuje nášmu zdraviu a životnému prostrediu, je vystavený podobným daniam. A je stále pravdepodobnejšie, že sa dane na mäso stanú realitou.“

„Pokračujúce subvencie na mäso sú presným opakom potrieb v čase, keď sa politici a krajiny snažia naplniť ciele z Paríža. Prezieraví investori by sa mali na ten deň pripraviť.“

„Ak by mali tvorcovia politiky nahradiť reálne náklady epidémií spôsobených hospodárskymi zvieratami, ako je vtáčia chrípka, a ľudských epidémií, ako obezita, cukrovka a rakovina, a zároveň riešiť dvojitú výzvu klimatických zmien a rezistencie na antibiotiká, potom sa zdá byť presun od subvencovania k zdaneniu mäsiarskeho priemyslu nevyhnutným.“

Biela kniha FAIRR cituje výskum Oxfordskej univerzity, podľa ktorého by úplné globálne odstránenie mäsa z jedálnička ušetrilo do roku 2050 z environmentálnych a zdravotných nákladov asi 1,6 bilióna dolárov. Rýchly prechod na nutrične vyváženú rastlinnú stravu by zamedzil škodám v dôsledku klimatických zmien v hodnote asi 600 miliárd dolárov.

https://euractiv.sk/clanky/potravinarstvo/nemecka-enviro-agentura-zvyste-dane-na-maso-mlieko/

Biela kniha sa nezaoberá otázkou nákladov zavedenia dane z mäsa. Firmám však navrhuje, aby implementovali internú „tieňovú cenu“ – podobne ako to niektorá robia s emisiami oxidov uhlíka – aby sa pripravili na budúce náklady.

Správa FAIRR bude pre verejnosť publikovaní v roku 2018.

 

Príliš drahé mäso

Svetová organizácia pre výživu (FAO) zistila, že sektor chovu hospodárskych zvierat je zodpovedný za 14,5% emisií skleníkových plynov. Podľa odhadov by spotreba mäsa mala do roku 2050 narásť o 76 percent.

Koncept „mäsovej dane“ už skúmajú Švédsko, či Dánsko. Dánsko uvažuje o dani vo výške 2,7 dolára na kilogram.

Výskum Chalmers University of Technology a švédskeho Technical Research Institute ukázal, že európski farmári môžu znížiť emisie až o 50 percent kombináciou nových farmárskych technológií, a vzdaním sa chovu zvierat na mäso.

Správa Chatham House odhaduje, že zmena stravovacích návykov môže ročne ušetriť až šesť gigaton emisií ekvivalentu CO2. Podľa výskumu Oxfordskej univerzity by bola potrebná 40-percentná prirážka k cene hovädzieho mäsa, a 20-percentná k cene mlieka, aby sa vyvážili škody, ktoré ich produkcia spôsobuje prostredníctvom klimatických zmien.

Podľa citovanej správy by pri súčasnom vývoji spotreba mlieka a mäsa viedla do roku 2050 k produkcii 20 gigaton emisií skleníkových plynov. Keďže Parížska dohoda pracuje s horným limitom 23 gigaton, celý zvyšok globálnej ekonomiky by tak mohol vyprodukovať maximálne 3 gigatony emisií ekvivalentu CO2.

Počas klimatickej konferencie COP23 v Bonne zástupcovia FAIRR vyzvali delegátov, aby sa zaoberali aj otázkou zníženia emisií v sektore živočíšnej výroby.