Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
V študijnom programe WU EXECUTIVE ACADEMY Professional MBA Finance vyučuje medzinárodne uznávaná elita z odvetvia financií – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

V študijnom programe WU EXECUTIVE ACADEMY Professional MBA Finance vyučuje medzinárodne uznávaná elita z odvetvia financií

Komerčný obsah

„WU disponuje jedným z najsilnejších tímov vyučujúcich v oblasti financií v Európe. Náš rozsiahly know-how a vynikajúce medzinárodné prepojenia fakulty s odborníkmi v zahraničí umožňujú v študijnom programe MBA v odbore financií široký záber a hosťovanie znamenitých prednášateľov. Každý z nich má rozsiahle skúsenosti z výuky špičkových manažerov na vysokých postoch, so zameraním na konkrétnu odbornosť.  V prvom rade je dôležité, že sú zvyknutí poukazovať na dôležité prepojenia medzi učebnou látkou a jej praktickým používaním a na strane druhej majú poslucháči zároveň možnosť preberať s takýmito kapacitami otázky zo svojej odbornej praxe  a  profitovať tak z ich cenných skúseností.  To všetko znamená pre študujúcich a podniky, v ktorých pracujú, enormnú pridanú hodnotu.“, vraví Prof. Manfred Frühwirth, akademický vedúci MBA Finance a člen katedry Finance, Accounting and Statistics WU.

„Professional MBA Finance nespája iba najlepšie poznatky z oblasti aktuálnych odborných teoretických vedomostí a manažérskej praxe, ale vytvára spojenia medzi najvýznamnejšími medzinárodnými expertami v odvetví finančníctva. Mimoriadne ma teší, že poskytujeme našim frekventantom možnosť komunikácie s crème-de-la-crème vo svete financií, aby načerpali vedomosti z ich bohatých odborných skúseností.“, konštatuje s radosťou Prof. Bodo B. Schlegelmilch, dekan WU Executive Academy.

Členmi pedagogického zboru  študijného programu Professional MBA Finance sú okrem iných nasledujúci experti:

 Prof. Dr. Piet Sercu

Prof. Piet Sercu je profesorom v odbore International Finance belgickej KU v Leuven a je jedným z mála vrcholných špecialistov v oblasti medzinárodného finančníctva. Vo svojom výskume sa zameriava na medzinárodné finančné operácie, o.i. na International Asset Pricing a Hedging.

Prof. Dr. Michael Hanke

V tom istom module čakajú na účastníkov dva mimoriadne zaujímavé dni na tému „Financial Risk Management“ s Prof. Michaelom Hankem, prorektorom pre vedu a profesorom pre finančné služby  Lichtenštajnskej University.  Ťažiskom výskumu Prof. Hankeho sú popri tom predovšetkým kvantitatívne finančníctvo, s dôrazom na správu aktív, manažment portfólia, optimalizácia financií, manažment derivátov a rizík a empirický prieskum na finančných trhoch.

Prof. Dr. Nandu Nayar

Prof. Nayar je profesorom v medzinárodnom finančníctve a riaditeľom Laboratória finančných služieb na pensilvánskej Lehigh University, ktorá v hodnotení Wall Street Journal  obsadila pri hodnotení amerických univerzít 12. priečku. Špecializuje sa o.i. na oblasť Corporate Finance, hodnotenie podnikov, krátkodobé finančné plánovanie a bankovníctvo.

 Prof. Dr. Simon Benninga

Prof. Simon Benninga je profesorom v oblasti finančníctva na Tel Aviv University, kde pôsobil i vo funkcii dekana.  Pôsobil dlhodobo ako hosťujúci profesor na najlepších univerzitách sveta (napr. na pennsylvánskej Wharton School,  UCLA, Universität Groningen, Universität Amsterdam, Slobodnej Univerzite v Bruseli …).

Medzi jeho špeciálne oblasti patria o.i. Corporate Finance a Computational Finance.

 Znamenití experti vyučujú i počas „International Residency“

V rámci medzinárodných študijných pobytov frekventantov Professional MBA Finance do Boston a na Harvardskú univerzitu, majú poslucháči možnosť výmeny skúseností i s ďalšími mimoriadnymi osobnosťami.  Jedným z nich je Warren Cormier, zakladateľ a predseda Boston Research Group a zároveň zakladateľ  Behavioral Finance Forum, Prof. Brigitte Madrian, pôsobiaca na Harvard Kennedy School of Government, ktorí budú spoločne s poslucháčmi spracúvať tému Behavorial Finance.

Téme Behavioral Corporate Finance sa bude venovať aj prednáška Prof. Ehuda Ronna z University of Texas in Austin,  profesora v odbore Energy Studies a vedúceho vzdelávacieho centra pre vzdelávanie a výskum v oblasti energií (Center for Energy Finance Education and Research)  (Energy Finance). Poldňová prednáška Prof. Nazima Aliho, vedúceho študijných programov v odbore islamského práva (Islamic Legal Studies-Programmes) na Harvard Law School sa zameria na Islamic Finance – a tak rozšíri horizont vedomostí frekventantov MBA o úplne novú dimenziu.

Viac na: www.executiveacademy.at