Nadácia VÚB podporila vlani projekty za milión eur

Komerčný obsah

V oblasti umenia Nadácia VÚB podporuje mladých umelcov v odboroch maľba a fotografia. Ich tvorbu každoročne predstavuje verejnosti na reprezentatívnych výstavách a najlepšie diela prihlásené do súťaží Maľba a Foto roka oceňuje finančnými cenami.

Nemálo prostriedkov Nadácia venuje na záchranu kultúrneho dedičstva. Hlavným projektom je dlhodobá podpora pri obnove Kalvárie v Banskej Štiavnici. Vlani podporila okrem iného aj Lietavský hrad, Opátstvo sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku alebo reštaurovanie vzácnych obrazov zo zbierok Historického múzea SNM. No Nadácia VÚB prispieva aj na obnovu menších pamiatok v regiónoch. V roku 2011 sa podarilo obnoviť vstupnú bránu do mestského parku v Trebišove, historickú fontánu v Spišskom Hrhove, grófsky skleník v Stupave a iné. Do rozhodnutia o tom, na ktorú pamiatku vyčlení peniaze, zapája Nadácia aj verejnosť. V online súťaži ľudia zahlasovali za záchranu súboru sôch antických bohov v piešťanskom parku.

Nadácia pomáha aj pri rozvoji ekonomickej vedy a ekonomického vysokého školstva. Už tretí rok financuje semestrálne pobyty pre zahraničných profesorov, ktorí na Slovensku okrem prednášok pre študentov spolupracujú s domácimi vedeckými tímami na spoločnom výskumnom projekte.

V uplynulom roku získali 99 000 eur na pôsobenie zahraničných profesorov Fakulta manažmentu UK a Fakulta ekonómie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Počas celého semestra tam pôsobili profesorka Joan Winn z University of Denver a profesor Marian Rizov z londýnskej Middlesex University.

V súťaži Economicus Nadácia VÚB oceňuje mladých ekonómov za najlepšiu vedeckú prácu publikovanú v renomovaných zahraničných časopisoch. V roku 2011 cenu získali Eduard Baumöhl a Tomáš Výrost z Podnikovohospodárskej fakulty EU v Košiciach.

Nadácia je aktívna v oblasti charity, kde sa zameriava na projekty zvyšujúce kvalitu života ľudí s  postihnutím. Ide predovšetkým o vytváraie pracovných príležitostí v chránených dielňach a na rehabilitáciu a terapie. V uplynulom roku nadácia podporila 17 takýchto projektov v hodnote takmer 50 000 eur.

Významný podiel prostriedkov smeroval do zdravotníckych zariadení, napríklad Nemocnice Poprad, rehabilitačného centra ADELI, Nemocnice Lučenec, Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, Hornooravskej nemocnice a detského hospicu Plamienok. Suma podporených projektov predstavuje 176 000 eur.