Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Už žiadne bianko šeky pre poľnohospodárstvo – euractiv.sk

Už žiadne bianko šeky pre poľnohospodárstvo

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vyjednávania o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky mali od začiatku byť o získaní viac pre životné prostredie, vidiecke komunity a dlhodobú potravinovú bezpečnosť v Európe.

Napriek tomuto vítanému a ambicióznemu zámeru to teraz vyzerá tak, že pretrvá doterajšia nezmenená deštruktívna agenda. Pôvodný zápal za reformu sa z vyjednávaní pomaly vytráca. Ak sa pôjde súčasným smerom, vyzerá to tak, že výsledkom bude pokračovanie bianko šekov vo forme dlhodobých poľnohospodárskych dotácií, čo je výsledok, ktorý bude pre verejnosť úplne nepochopiteľný.

Skoro 40 % z celkového rozpočtu EÚ (2007 – 2013) financuje farmárstvo, pádna suma, ktorá podporuje silne industrializované poľnohospodárstvo a je nespravodlivo prerozdeľovaná. Pôvodným zámerom reformy bolo múdrejšie využívanie peňazí, aby sa zaistilo, že európsky farmári dostanú podporu, keď budú zachovávať a obnovovať životné prostredie a tiež to malo garantovať prosperitu preťažených vidieckych komunít. Avšak táto nádej sa pomaly stráca. 

Hlavy štátov a vlád sa 22. – 23. novembra stretnú v Bruseli, aby sa dohodli na rozpočte EÚ na obdobie 2014 – 2020 a teda rozhodnú koľko peňazí z vreciek daňových poplatníkov na poľnohospodárstvo pôjde. Záväzok urobia bez toho, aby vedeli nakoľko zelená a spravodlivá bude spoločná agropolitika, ktorú vypracujú ich ministri poľnohospodárstva a Európsky parlament.

V tomto štádiu sa vynára vážne riziko, že keď sa raz spravia finančné záväzky, všetky zmysluplné a progresívne environmentálne opatrenia budú odstránené pre nedostatok zdrojov. Niektorí europoslanci a ministri dokonca upozornili, že ak sa rozpočet na agropolitiku zníži, k žiadnemu zozeleneniu nedôjde.

Spoločná poľnohospodárska politika je dlhodobo vnímaná ako kontroverzná časť rozpočtu EÚ. Jej budúcnosť je dnes v rukách malej skupiny europoslancov a ministrov, ktorých prehovárajú lobingové skupiny poľnohospodárskeho priemyslu, aby veľkú časť budúcich platieb dali na intenzívne poľnohospodárstvo s malou environmentálnou a dlhodobou socio-ekonomickou návratnosťou.

Vytvorenie situácie, keď by sa táto politika nemusela zaviazať, že bude prinášať hmatateľné prínosy pred tým ako sa alokujú peniaze daňových poplatníkov len prehĺbi toto negatívne vnímanie. Hoci sa dni mliečnych jazier a maslových hôr skončili, tento spôsob podnikania urobí len málo pre dôveryhodnosť Európy. Treba obnoviť väčšiu zodpovednosť voči európskemu elektorátu a voči maximálnemu verejnému dobru.

Situácia sa stále dá zachrániť. Jasná politická vôľa dokáže preorientovať reformu spoločnej agropolitiky na finančnú zodpovednosť a výsledky, ktoré sú v prospech všetkých európskych občanov. Bianko šeky by už nemali byť. Naši politickí lídri by mali dávať dôraz na to, že platby budú od farmárov minimálne vyžadovať, aby prijímali efektívne opatrenia na ochranu životného prostredia a posunuli poľnohospodárstvo do 21. storočia, teda zaistili našu dlhodobú potravinovú bezpečnosť vhodným manažmentom prírodných zdrojov.

Prepojenie medzi farmárstvom závislým od agrochemikálií, klimatickou zmenou, znečistením vody, znehodnotením pôdy a deštrukciou živočíšnej a rastlinnej diverzity je silne zakorenené. Treba namietať proti zákonným nárokom na platby od EÚ, ktoré neriešia spomínané záležitosti. Existuje mnoho poľnohospodárskych praktík, ktoré sú v súlade s a rešpektujú ekologické procesy, miesto toho, aby ich ničili. Potrebujem však politickú vôľu na to, aby sa dostali do povedomia.

Musíme zaistiť dlhodobú životaschopnosť poľnohospodárstva EÚ tým, že spoločnú agropolitikú spravíme zelenšiu a spravodlivejšiu pre všetkých farmárov. Fond rozvoja vidieka sa môže používať na podporu vidieckych ekonomík a ďalej zvýšiť environmentálne prínosy v našich vidieckych oblastiach. Treba zabrániť akýmkoľvek pokusom europoslancov či členských štátov odsať z neho peniaze. Naši politickí lídri by mali zaistiť dostupnosť efektívnej finančnej podpory tohto fondu na udržanie životaschopných vidieckych spoločenstiev a garantovanej environmentálnej návratnosti.

Keď si hlavy štátov koncom tohto mesiaca sadnú za jeden stôl, mali by sa pozerať na to, čo je v záujme ich občanov, čo je environmentálne tak, že dokáže dlhodobo podporovať udržateľné farmárstvo. Naši politici by mali spoločnú agropolitiku využiť na podporu farmárov, ktorí chcú urobiť skutočnú zmenu v prospech budúcich generácií, miesto tlačenia bianko šekov pre tých, ktorí tak robiť nechcú.