Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Potravinárstvo a zdravotné výzvy – euractiv.sk

Potravinárstvo a zdravotné výzvy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Shutterstock/Igor Vkv

V októbri 2015 pridala Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie na zoznam karcinogénnych (rakovinotvorných) látok spracované mäso, tzv. červené mäso označila za „pravdepodobne“ karcinogénne. Spracované mäso sa tak dostalo do rovnakej skupiny ako tabak alebo azbest.

Ešte pred tridsiatimi rokmi bolo červené mäso považované za jednu z naviac cenených potravín vo väčšine štátov. Teraz je, zdá sa, rizikom pre ľudské zdravie.

Tento diskusný príspevok sa snaží prispieť k odpovedi na otázku, či je takáto klasifikácia zo strany regulačných orgánov súčasťou širšieho trendu, ktorý vníma poľno a potravinársky reťazec len z perspektívy verejného zdravia a nezohľadňuje jeho kultúrne, ekonomické či voľnočasové aspekty konzumácie potravín. Podrobnejší pohľad naznačuje, že pri regulácii potravín čoraz viac dominujú otázky verejného zdravia.

Referencie z Veľkej Británie a Írska ukazujú, že na alkohol a niektoré druhy potravín sa čoraz viac nahliada ako na rizikové produkty, podobne ako na tabak, a navrhujú sa „nástroje na manažovanie rizika“ ako sú štandardizované označovanie, vrátane zdravotných varovaní, obmedzenia na reklamu, zdaňovanie a cenová regulácia.

Ako sa teda samotný európsky poľno-potravinársky sektor môže stať súčasťou riešenia? Ako môže prispieť vyváženosti diskusie tak, aby zahŕňala aj ekonomické, kultúrne a behaviorálne dôsledky regulácie? Táto analýza sa snaží ponúknuť tézy na rozmýšľanie, napríklad o tom, aký je dopad regulácie na správanie sa zákazníkov a ako sa tento faktor dá lepšie merať.

Ceký príspevok v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.