Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Podpora mladých: investícia do našej budúcnosti – euractiv.sk

Podpora mladých: investícia do našej budúcnosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

podpora mladých

zdroj: TASR

Podpora mladých ľudí je prioritou Európskej únie, píše komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová. 

Predseda Komisie Juncker to vo svojom prejave o stave Únie povedal jasne: „Nemôžeme akceptovať, aby Európa bola miestom, kde si mladí nevedia nájsť prácu“. Investovať do našich mladých ľudí je preto nadovšetko dôležité.

Záruka pre mladých: výsledky

Pred troma rokmi sme zriadili záruku EÚ pre mladých ľudí s cieľom podporiť členské štáty v boji proti nezamestnanosti. Členské štáty v rámci tohto systému musia zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali do štyroch mesiacov od ukončenia školy alebo straty zamestnania kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže.

Hoci podrobnú správu o situácii v teréne s konkrétnymi výsledkami vo všetkých členských štátoch EÚ predložíme až o niekoľko týždňov, predbežné údaje sú zatiaľ povzbudivé. Počet nezamestnaných mladých ľudí klesol od roku 2013 o 1,4 milióna. Do systému záruky pre mladých ľudí sa zapojilo 14 miliónov mladých Európanov a 9 miliónov dostalo ponuku.

Vzhľadom na sľubné výsledky sme sa rozhodli systém záruky pre mladých ľudí predĺžiť a poskytnúť naň ďalšie finančné prostriedky vo výške 1 miliardy EUR. Táto suma bude doplnená príspevkom z Európskeho sociálneho fondu v rovnakej výške (1 miliardy EUR). Vďaka tomu bude možné ponúknuť ďalším 2 miliónom mladým ľuďom zamestnanie, vzdelávanie, učňovskú prípravu alebo stáž.

Nová iniciatíva

Pomáhať mladým je prejavom našej solidarity. Tak sa zrodila aj myšlienka nového Zboru európskej solidarity. V celej Európe existujú komunity, ktoré sa musia vysporiadať so sociálne náročnými situáciami – či už ide o podporu pri integrovaní utečencov, pomoc zvyšujúcemu sa počtu starších ľudí alebo riešenie následkov prírodných katastrof.

Mnoho mladých Európanov má zároveň chuť prispieť – hľadajú dobrovoľnícku prácu alebo pracovnú ponuku, príležitosť angažovať sa doma alebo v zahraničí. Zbor európskej solidarity bude mobilizovať mladých ľudí, ktorí sa sociálne angažujú a túžia využiť svoje znalosti, zručnosti a kompetencie pre dobrú vec. Fungovať začne do konca tohto roka a dúfame, že do roku 2020 sa doňho zapojí 100 000 mladých Európanov.

Investície do našich mladých ľudí sú investíciami do našej budúcnosti. Musíme využiť všetok náš ľudský kapitál a zmobilizovať nevyužité zdroje a talent. Zamestnanosť mladých ľudí naďalej zostáva prioritou Európskej únie.