Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Čaká nás doba nástupu freelancerov – euractiv.sk

Čaká nás doba nástupu freelancerov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ilustračné, Moonez LEGO Nock & Kreig

Freelanceri sú najrýchlešie rastúci segmemt európskeho pracovného trhu. Verejné politiky by to mali zohľadniť.

Ranná dopravná špička je minulosťou. Správca newyorského metra oznámil, že po prvýkrát za 30 rokov „bol nápor na ich systém počas pracovného týždňa najsilnejší mimo tradičnej rannej a večernej špičky“. Je to preto, lebo ľudia začínajú opúšťať tradičnú prácu, ktorá trvá od 9 do 5. Čoraz viac žijú a pracujú autonómne.

Údaje Svetovej organizácie práce (ILO) ukazujú, že celosvetovo má pracovné zmluvy na plný úväzok len 17 % ľudí. V Európe väčšina ľudí síce stále pracuje pre niekoho iného, ale to sa zmení. Podľa výskumu Európskeho fóra nezávislých profesionálov, narástol počet „freelancerov/ľudí na voľnej nohe“ medzi rokmi 2004 a 2013 v 27 krajinách EÚ (bez Chorvátska) z 6,2 na 9 miliónov ľudí. Predstavuje to 45 % nárast, čo z freelancerov robí najrýchlejšie rastúci segment na európskom pracovnom trhu.

To, čo bolo kedysi marginálnou záležitosťou, je dnes bežné.

Globalizácia, rýchly životný štýl, technologický pokrok, demografia, rozvoj vedomostnej ekonomiky aj zvyšujúce sa požiadavky na špecializované zručnosti vedú ľudí k tomu, aby si zvolili flexibilnejší a podnikavejší prístup k práci, ktorá je menej naviazaná na špecifický čas a miesto.

Typická kariéra dnešného človeka obnáša obdobie, kedy je človek zamestnancom, samozamestnávateľom a nevyhnutne aj čas medzi zamestnaniami. Práca sa už neviaže na organizácie ale sústredí sa okolo individuálnych ľudí na základe celej škály rôznych typov zmlúv – freelancer, dočasný pracovník, práca na čiastočný úväzok, zmluva o vykonaní diela, dodávateľ, atď.

Príkladom týchto nových modelov práce môže byť filmový priemysel. Tímy sa skladajú a rozpúšťajú na krátke časové obdobie pre jednu komplexnú úlohu s pevnými termínmi, ktoré vyžadujú mnoho ľudí s navzájom sa dopĺňajúcimi zručnosťami.

Nie je prekvapivé, že pri flexibilnejšom usporiadaní práce sa ľahšie dosahuje rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Nové údaje Kráľovskej umeleckej spoločnosti vo Veľkej Británii ukazujú, že 84 % samozamestnávateľov je v práci spokojnejších ako zamestnanci a to aj v prípade, že sú ich príjmy nižšie. Britské ministerstvo podnikania, inovácií a zručností zistilo, že samozamestnanie je častejšie motivované príležitosťou než pocitom nevyhnutnosti. V budúcnosti preto ľudia síce budú mať prácu, ale nie tradičné zamestnanie.

Zakladateľ Zipcar Robin Chase povedal: „Môj otec mal celý život jedno zamestnanie, ja som mal šesť a moje deti budú mať šesť zamestnaní zároveň.“

Verejné politiky musia na meniaci sa spôsob, akým si ľudia organizujú pracovný život reagovať pružne. Malo by to obnášať napríklad nový prístup k investovaniu do zručností, znižovaniu byrokracie, modernizácii vzdelávacích systémov či prispôsobeniu daňových pravidiel. Vyžaduje to aj vytvorenie fyzickej a digitálnej infraštruktúry pre prenosnosť sociálnych benefitov, ktoré pracovníka sprevádzajú počas toho, ako sa presúva od jedného projektu k druhému.

V súčasnosti prebiehajúca verejná konzultácia o európskom pilieri sociálnych práv ponúka aktérom možnosť ponúknuť nové myšlienky o budúcnosti sveta práce a systému sociálneho zabezpečenia.

V dobe pomalého ekonomického oživenia a za predpokladu, že sa to bude manažovať dobre, môžu nové formy práce pomôcť prekonať nedostatok zručností, znížiť nezamestnanosť a vytvoriť globálnu meritokraciu, kde sú pracovníci odmeňovaní len na základe svojho outputu, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, bez ohľadu na ich vzdelanie, pohlavie alebo rasu.

Aktívne politiky na trhu práce musia opustiť prístup, ktorý nerozlišuje špecifiká, uznať heterogenitu na trhu freelanace práce a pokúsiť sa identifikovať jej povahu. Potrebujeme opatrenia, ktoré legitimizujú, sprofesionalizujú a podporia jej zvýhodnené segmenty, ochránia znevýhodnených a jasne pomenujú rozdiel medzi legitímnym sebazamestnávaním, a jeho zneužívaním, ktorému sa treba vyhnúť.

Dnes sa 35 % pracovnej sily priemerne veľkej firmy skladá z nezávislých kontraktorov (contingent labour). Zamestnávatelia začínajú vytvárať „zásobníky talentu“ vyskúšaných zručností, ktoré môžu povolať, keď je to potrebné (inovácia, manažovanie rizika, externé znalosti, zavádzanie nových služieb). To dáva konkurenčnú výhodu a môže viesť k vytvoreniu stálych pracovných miest. Nie je ďaleko ten čas, keď aj váš šéf bude freelancer.

Podnikatelia a miestne orgány by mali vytvoriť inovačné zóny, kde sa bude experimentovať s flexibilnou organizáciou práce. Mali by podporiť rozvoj lokálnych platforiem, ktoré umožnia firmám využiť freelancerov bez obáv a monitorovať trendy. HR agentúry, finančníci a verejní i súkromní sprostredkovatelia by mali prispôsobiť svoje služby, aby uľahčili prechod pracovníkov od projektu k projektu a na nové kariérne cesty.

Staré porekadlo hovorí, že najlepší čas zasadiť strom bol pred 20 rokmi ale druhý najlepší čas je dnes. Je načase zasiať, aby sme pomohli novému systému vyrásť.

Freelanceri nie sú ten typ ľudí, čo posedáva a čaká na zmenu.

 

Autor (Marco Torregrossa) je generálny tajomník Európskeho fóra nezávislých profesionálov