Za rozvojom medicínskej technológie dnes stoja malé a stredné podniky

Stena zahojenej cievy po aplikácii technologickej novinky, magnéziovej výstuže. FOTO: SK+MED

V súčasnosti je na svetovom trhu k dispozícii viac ako pol milióna rozličných medicínskych technológií. Takmer 26 tisíc európskych spoločností, ktoré poskytujú služby v medicínskej technológií, pritom zamestnáva vyše 650 tisíc ľudí.

Takmer 95 percent týchto spoločností patrí do kategórie malých a stredných podnikov.

https://euractiv.sk/clanky/veda-a-inovacie/tohtorocnym-startup-awards-dominovalo-zdravotnictvo/

V pondelok 19. júna sa začal Európsky týždeň medicínskych technológií MedTech Week, ktorý tradične zviditeľňuje prínos medicínskych technológií v oblasti zdravotníckej starostlivosti.

Štandardy v Únii

Inovatívne medicínske technológie zachraňujú životy a zlepšujú kvalitu zdravia miliónom pacientov na celom svete. Skvalitňujú diagnostiku, umožňujú lekárom operovať presnejšie, menej bolestivo i šetrnejšie k pacientovi.

Medzi európsky bežne využívané prínosné technologické novinky patria aj pomôcky pre pacientov s ochoreniami srdca, či špeciálny zdravotnícky materiál na hojenie rán.

https://euractiv.sk/clanky/podnikanie-a-praca/komisia-sa-pozrie-na-predrazene-lieky-proti-rakovine/

Špecifickú povahu medicínskych technológií rešpektujú aj nové regulačné naradenia Európskeho parlamentu v oblasti zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.

Štandardizácia prostredia členských krajín EÚ prostredníctvom striktnejšej regulácie trhu v rámci trojročného implementačného obdobia je podľa Parlamentu dôležitá nielen z hľadiska etického podnikania, ale aj z pohľadu rovnocenného prístupu k technológiám pre všetkých pacientov vo všetkých členských krajinách EÚ.

„Veríme, že po zavedení prísnejšej regulácie trhu aj do slovenskej legislatívy, sa oslabí súčasné dominantné postavenie ceny ako najdôležitejšieho kritéria hodnotenia medicínskych technológií a v neposlednom rade zabráni, aby na trh EÚ vstupovali napodobneniny z krajín mimo EÚ”, hovorí výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok, Patrícia Kubicová.

https://euractiv.sk/clanky/zdravotnictvo/kam-poputuje-europska-agentura-pre-lieky-bratislava-splna-predpoklady/

Technologické patenty

V roku 2015 bolo u Európskeho patentového úradu (EPO) v oblasti lekárskych technológií zaregistrovaných viac ako 12 400 prihlášok patentov, teda takmer 8 percent zo všetkých žiadostí, čo je omnoho viac, ako v iných odvetviach v Európe.

Až 40 percent týchto patentových prihlášok bolo podaných z krajín EÚ, Nórska a Švajčiarska.

Kým za posledné desaťročie sa počet podaní EPO v oblasti lekárskych technológií zdvojnásobil, farmaceutické a biotechnologické patentové prihlášky boli relatívne stagnujúce.