V prípade geo-blockingu posun v kľúčovej oblasti nenastane

Poslankyňa Pirátov Julia Reda, (zdroj: Európsky parlament)

Budovanie jednotného digitálneho trhu počíta so stanovením jasných pravidiel pre geo-blocking. Európska komisia chystá v najbližšom období dva návrhy. Jeden z nich sa sústredí na predaj tovaru cez internet, druhý sa mal dotknúť aj audiovizuálnych služieb.

Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC) vysvetľuje geo-blocking na prípade bežného predaja: „Na spoločnom trhu EÚ by sme nikdy nedovolili, aby ste za bochník chleba platili podľa toho, odkiaľ pochádzate. Na internete sa to ale deje až príliš často.“

Európska komisia zistila, že až 38 % predajcov využíva získané zemepisné údaje o zákazníkoch práve na geo-blocking. Táto problematika sa dá dobre pozorovať na audiovizuálnych službách, ktoré ponúkajú iný obsah na základe zemepisnej polohy.

V decembri 2015 predstavila Komisia ambiciózny návrh, ktorý sa dotkol služieb, akými sú Netflix, BBC iPlayer, Amazon Instant Video či HBO Go. Žiadala, aby mali zákazníci možnosť pristupovať k predplateným službám počas ciest. V piatok sa túto tému radil Výbor stálych zástupcov (Coreper).

Súčasť väčšieho problému

Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Maďarsko a Grécko navrhujú, aby bol počet dní, počas ktorých môže zákazník pristupovať k predplatenej službe v zahraničí, presne stanovený. Podpredseda Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v minulosti avizoval, že takýto prístup je pre neho nepredstaviteľný.

V spomínaných krajinách, ktoré často argumentujú cezhraničnými rozdielmi v autorskom zákone, silnejú občianske výzvy proti geo-blockingu. Množstvo zákazníkov aj tak obmedzenia obchádza prostredníctvom sietí VPN. Podľa zdrojov z prostredia Európskej komisie sa otázku prenosnosti už predplatených služieb podarí vyriešiť do 26. mája, kedy zasadne Rada EÚ pre konkurencieschopnosť.

V piatok, v čase rokovaní zástupcov členských štátov, uniklo Komisii nariadenie, ku ktorému sa dostal portál Politico. Návrh nariadenia poukázal na to, že všeobecná dostupnosť služieb stále nemusí byť pravidlom.

Diskusia európskych inštitúcií smeruje k tomu, aby si občania mohli predplatené služby, akými sú streamované televízne prenosy, vziať so sebou na dovolenku či pracovnú cestu. Stále však ignoruje veľkú skupiny užívateľov, ktorí by si radi predplatili digitálnu službu z inej krajiny. Tieto prípady sa budú naďalej riadiť exkluzívnymi teritoriálnymi licenciami.

Zásahy Komisie proti geo-blockingu trvalo hodnotia členovia Európskej pirátskej strany ako príliš opatrné. Geo-blocking je podľa nich diskriminačný a v rozpore so slobodou pohybu osôb, tovaru, kapitálu a služieb.