Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Svetová tabaková “polícia” sa radila v Indii – euractiv.sk

Svetová tabaková “polícia” sa radila v Indii

COP7 FCTC tabak regulácia WHO

Logo siedmej konferencie strán (COP7) Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (FCTC)

Hotely v Novom Dillí dostali od miestnych orgánov memo, s odkazom, aby dbali na prísnu nefajčiarsku politiku počas pobytu hostí.

Indická metropola bola začiatkom novembra (6.-12.11.2016) dejiskom svetovej konferencie o regulácii tabaku – siedmej konferencie strán (COP7) Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (FCTC).

FCTC je prvá a najdôležitejšia medzinárodná zmluva Svetovej zdravotníckej organizácie.

COP7 sa konal na pozadí ekologickej katastrofy. Miestne ovzdušie trpí silným znečistením, ľudia nosili ochranné rúška, žiaci mali vynútené prázdniny.

„Účastníci boli nepriamo konfrontovaní s otázkou, že v rozvojových krajinách je priority v oblasti zdravia potrebné nastavovať trochu inak ako vo vyspelom svete a tabaková politika sa ocitá na nižších priečkach priorít v kontexte naliehavých epidemiologických a environmentálnych výziev,“ všíma si Robert Ochaba, vedúci odboru podpory zdravia Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý bol zároveň vedúcim slovenskej delegácie na COP7.

India sa však s tabakom príliš nemazná. Zdravotné varovania pokrývajú takmer celé krabičky cigariet a za predaj tabakových výrobkov maloletým hrozí od minulého roku až 7 rokov väzenia.

Prísne opatrenia

Konferenciu v Dillí sprevádzali prísne pravidlá o tom, kto sa na ňu dostane. Prístup verejnosti aj novinárov je obmedzený a silne kontrolovaný. WHO argumentuje, že tým zamedzuje „snahám o infiltráciu a manipuláciu“ práce delegátov zo strany tabakového priemyslu. Účastnícke štáty pred konferenciou upozorňovali, aby do delegácií za žiadnych okolností nenominovali ľudí s akýmkoľvek prepojením na záujmy biznisu.

Rámcový dohovor (FCTC) je dokument, ktorý má zásadné presahy na európske aj tým aj slovenské právo. V podstate celá verejná politika ochrany nefajčarov a potlačovania fajčenia z neho vychádza, či už ide o zákaz fajčenia na verejných miestach, zdravotné varovania, kampane, zákaz reklamy a tiež medzinárodný boj proti ilegálnemu tabaku.

EÚ je popri členských štátoch jednou zo 180 strán dohovoru. Na novembrovej schôdzke jej pozíciu zastupovalo aj slovenské predsedníctvo v Rade EÚ za koordinácie Márie Brozmanovej zodpovednej za agendu verejného zdravia na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli.

„Tohtoročný COP7 možno hodnotiť ako úspešný z pohľadu viditeľnosti a razantnosti EÚ pri presadzovaní pozícií na rokovaniach v rámci výborov a draftovacích skupín,“ hodnotí priebeh stretnutia Robert Ochaba.

„Členské štáty ocenili prácu, akú odviedlo Slovensko počas COP7.“

Elektronické cigarety

Jeden z hlavných apelov konferencie znie, že podľa odhadov sa do roku 2030 bude 80 % úmrtí spojených s užívaním tabaku v nízko a strednepríjmových krajinách. Bez prísnej kontroly si tabak podľa projekcií vyžiada v 21. storočí 1 miliardu životov.

Sledovanou témou boli elektronické cigarety (ENDS/ENNDS). Závery vyzývajú strany dohovoru, aby ich ak nie priamo zakázali, aspoň regulovali.

Vyzývajú k podpore nezávislého výskumu dlhodobých zdravotných vplyvov. Argumentom v prospech tieto produkty podľa niektorých je, že sú výrazne menej škodlivé ako tabak a môžu byť pre fajčiarov, ktorí sa zlozvyku nevedia vzdať úplne, zdraviu prijateľnejšou cestou.

WHO sa s tou líniou nestotožňuje.

Čítajte tiež: Elektronické cigarety: Potláčať alebo podporovať?

Čo s pestovateľmi?

Regulácia tabaku má aj mnohé ekonomické a sociálne dopady, jedným z ich je situácia pestovateľov tabaku. Indická polícia počas COP7 zasahovala pri protestoch pestovateľov v mieste konaniaCOP7. Závery konferencie hovoria o potrebe podporovať alternatívnej aktivity k pestovaniu tabaku.

„Máme povinnosť chrániť zraniteľné časti výrobného reťazca tabakových výrobkov – pestovateľov. No nie tak, aby sme povzbudzovali viac pestovania, ale cez rozvoj solídnych a udržateľných alternatív“, vyhlásila šéfka sekretariátu dohovoru Vera Luiza da Costa e Silva.

Delegáti tiež konštatovali, že stratégie na kontrolu tabaku by mali viac brať o úvahy rodovo špecifické riziká a tiež sociálne determinanty.

Apelujú na previazanie politík kontroly tabaku s cieľmi udržateľného rozvoja (SDG) OSN, najmä tie v spojitosti so životným prostredím a ľudskými právami.

Filmy bez cigariet

Delegáti riešila aj cezhraničnú reklamu a zobrazovanie tabakových produktov v rámci zábavných médií, napríklad filmov streamovaných cez online služby. Témou je napríklad umiesťovanie tabakových výrobkov vo filmoch. Tu dáva WHO za príklad dobrej praxe Indiu, ktorá v prípade, že sa vo filme objavuje fajčenie, musí sa povinne zobraziť aj zdravotné varovanie. Použitie takýchto scén musia tvorcovia vysvetľovať.

Táto úprava bola dôvod, prečo americký režisér Woody Allen odmietol v Indii uviesť svoj film Blue Jasmine.

Strany tiež prerokovali správu o implementácii dohovoru. „Tam, kde sa aplikuje klesá prevalencia a dopyt po tabaku“, píše sa v záveroch.

Inštitucionálne otázky

Robert Ochaba označuje za diplomaticky zaujímavé rokovania, v rámci ktorých sa po 12 rokoch podarilo predefinovať „dobrovoľné“ (hoci povinne platené) členské príspevky a nahradiť ich pojmom „povinné“ príspevky.

To sa malo podariť vďaka tlaku slovenského predsedníctva na Nemecko, „ktoré sa po uznaní, že nemá adekvátnu argumentáciu, pridalo k pozícii väčšiny členských štátov EÚ“ .

Za úspech považuje delegácia aj to, že rozpočet na roky 2018-2019 je po prvýkrát v histórii konferencií zmluvných strán s nulovým nárastom príspevkov.

V rámci koordinácie spoločnej pozície EÚ zložité rokovania prebehli aj k stavu Protokolu o odstránení nekalého obchodu s tabakovými výrobkami, najmä v oblasti vysledovateľnosti tabakových výrobkov. Európska únia momentálne pripravuje vykonávacie akty k tabakovej smernici, ktoré zadefinujú ako bude systém technicky a operačne fungovať.

Čítajte tiež: Ako sledovať tabak