Slovenky zarábajú v priemere o 20 percent menej ako Slováci

Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien sú v Európe stále realitou. Schopnosti a kvalifikáciu žien zamestnávatelia často hodnotia nižšou cenou. Potvrdzujú to  aj štatistiky Európskej komisie.

V rámci EÚ ženy za hodinu zarobia v priemere o 16,4 % menej ako muži. Inými slovami, na každé euro, ktoré zarobia muži dostane žena iba 84 centov .

Slovensky sú na tom oproti európskemu priemeru ešte horšie, pretože v tých istých povolaniach zarábajú až o 20 percent menej ako slovenskí muži.  Každoročne tak približne 2,5 mesiaca v podstate pracujú „zadarmo“.

Naopak najlepšie, alebo lepšie povedané „menej horšie,“ sú na tom Slovinky (2,5%), Poľky (6,4%) a Malťanky (6,1%).

Za rovnakú prácu rovnakú plácu teda ani po rokoch na európskom trhu neplatí. Rozdiely v odmeňovaní totiž Komisia zaznamenala vo všetkých hospodárskych sektoroch, či už ide o vysokokvalifikované povolania, ako zdravotní pracovníci alebo inžinieri či tie menej kvalifikované, ako predavači alebo upratovači.

Rozdiely v odmeňovaní sa líšia od sektoru hospodárstva ale záležia aj od veku. „Štatistiky ukazujú, že tento rozdiel v odmeňovaní medzi 26-35 rokom života ženy a muža je asi 6 percent. Po dosiahnutí 39 rokov sa táto „priepasť“ neustále výrazne rozširuje,“ podotkla pre EurActiv britská europoslankyňa  Julie Girling.

Prečo dostávajú ženy menej?

Dôvodom je podľa Komisie fakt, že ženy častejšie prerušujú pracovnú kariéru z dôvodu rodičovstva a  poskytovania starostlivosti a to či už o deti  alebo príbuzných. Kvôli týmto povinnostiam pracujú častejšie len na čiastočný úväzok. Viac času venujú aj inej neplatenej práci ako je napríklad starostlivosť o domácnosť. 

Ďalšími dôvodmi je menej lepšie platených pracovných príležitostí a to už či v dôsledku tzv. skleneného stropu alebo priamo kvôli diskriminácii.

Táto práca „zadarmo“  alebo menej platená práca sa negatívne odráža nie len na príjmoch žien a ich úsporách  ale napokon aj na výške starobného dôchodku. Priemerný rozdiel v dôchodkoch žien a mužov v rámci EÚ je až 39 percent.  V roku 2012 sa až 21,17 % európskych žien vo veku 65 ocitlo na hranici chudoby.