array(0) { } NULL Slovenskí farmári môžu o nekalých praktikách informovať Európsku komisiu – euractiv.sk

Slovenskí farmári môžu o nekalých praktikách informovať Európsku komisiu

Ilustračný obrázok. FOTO: Pixabay

Skúsenosti s nekalými obchodnými praktikami môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári adresovať priamo Európskej komisii.

Tá spustila verejnú konzultáciu k fungovaniu potravinového reťazca, ktorá bude podkladom k príprave opatrení na zlepšenie postavenia poľnohospodárov. Upozornil na to dnes Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

https://euractiv.sk/clanky/potravinarstvo/mali-polnohospodari-maju-problem-uzivit-sa-komisia-to-chce-zmenit/

Ovocie slovenského predsedníctva

„Posilnenie postavenia farmárov v potravinovom dodávateľskom reťazci bola priorita slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Rada ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ v decembri 2016 jednohlasne schválila prelomový materiál slovenského predsedníctva, otvárajúci dvere k spoločnému postupu v boji proti nekalým obchodným praktikám na celoeurópskej úrovni,“ uviedla šéfka MPRV SR Gabriela Matečná.

https://euractiv.sk/clanky/potravinarstvo/ovocie-zelenina-mlieko-na-slovenske-skoly-za-peniaze-eu/

EK v téme nekalých obchodných praktík vykonáva už konkrétne kroky a v týchto dňoch spustila aj takzvanú verejnú konzultáciu k fungovaniu potravinového reťazca.

Najnovšia iniciatíva Komisie si kladie za cieľ získať konkrétne informácie a poznatky priamo od farmárov, potravinárov, distribútorov, ale aj od orgánov štátnej správy či od samotných spotrebiteľov.

Zameriava sa na nekalé obchodné praktiky, transparentnosť trhu a spoluprácu výrobcov. Výstup, ktorý sa očakáva začiatkom roku 2018, bude zahŕňať prípadný legislatívny alebo nelegislatívny návrh a dopadovú štúdiu.

Konkrétne skúsenosti do dotazníka

Na stránke Európskej komisie je zverejnený elektronický dotazník, v ktorom môžu aktéri v poľnohospodárstve a potravinárstve uviesť svoje konkrétne skúsenosti s nekalými obchodnými praktikami.

Patria sem napríklad oneskorené platby za faktúry, jednostranné a retroaktívne zmeny zmluvných vzťahov, požiadavky hradiť marketingové náklady, vstupné poplatky, náhrady za zbytočne nespotrebované alebo nepredané výrobky, rušenie objednávok na poslednú chvíľu, poskytovanie dôverných informácií tretím stranám a ďalšie.

https://euractiv.sk/fokus/potravinarstvo/agropolitika-eu-po-roku-2020/

Respondenti majú možnosť priložiť aj stručný návrh riešenia. Verejná konzultácia ponúka priestor na hľadanie najvhodnejšieho riešenia. Podnety zbiera EK neanonymne, ale aj anonymne do 17. novembra tohto roku.

„Farmári, spracovatelia a dodávatelia nielen na Slovensku, ale v celej EÚ získavajú znova šancu na transparentné a obchodné prostredie bez nekalých praktík. Vyzývame poľnohospodárov a potravinárov, aby neostali ticho a adresovali Komisii svoje konkrétne skúsenosti a podnety,” doplnila ministerka Matečná.