Od roku 2018 budú vaše obľúbené seriály cestovať s vami

Online služby, geo-blocking, televízia, Netflix

(zdroj: Marco Verch/Flickr)

Vyjednávačom Rady EÚ a Európskeho parlamentu sa minulý týždeň podarilo dotiahnuť dohodu o cezhraničnej prenosnosti online služieb. Najneskôr na začiatku roku 2018 si budú môcť občania EÚ svoje predplatené internetové televízie, hudbu a videohry spustiť aj na dovolenke či na služobnej ceste v inom štáte EÚ.

Ide o jeden z prvých úspešne dotiahnutých návrhov, ktoré by mali reformovať autorské práva v Európe v rámci budovania jednotného digitálneho trhu. Formálne by mali inštitúcie toto nariadenie (COM(2015) 627 final) odsúhlasiť na začiatku apríla.

Európska komisia ukázala význam dohody na niekoľkých príkladoch toho, čo by sa vám v spomínanom roku 2018 nemalo stávať.

Nemalo by sa vám už stať, že si ako predplatiteľ HBO v Škandinávii nepozriete svoju televíziu na dovolenke v Taliansku. Ak si objednáte francúzsky filmový kanál MyTF1, tak by nemalo stať, že si na pracovnej ceste v Británii nevypožičiate nový film. Rovnako by to malo platiť pri hudobných kanáloch, online rádiách či športových prenosoch.

Podľa nových pravidiel nebude možné na presnosť služieb žiadať dodatočný poplatok.

Každému niečo

Komisia ako predkladateľ nariadenia tvrdí, že sa jej podarilo odstrániť prekážky a zároveň zachovať vysokú ochranu držiteľov práv a licencií. Zaujať by to mohlo aj poskytovateľov bezplatných služieb, ktorí majú na výber, či svoje služby sprístupnia aj v zahraničí.

Návrh tiež úzko súvisí s rokovaním o konci roamingových poplatkov. Ich odstránenie totiž povedie k tomu, že spotrebitelia budú viac využívať mobilné dáta na cestách a nebudú tak meniť svoje návyky v súvislosti s konzumáciou internetového obsahu.

Z prieskumov, ktoré má EK k dispozícii je zjavné, že trh s digitálnou zábavou má svoje rezervy. Väčšina Európanov si už online služby vyskúšala (64 %), no ich prenosnosť pokladá za dôležitú len tretina z nich.

Ak sa ceny za dáta prenesené v zahraničí nebudú líšiť od domácich, je veľmi pravdepodobné, že ich postoj zmení. Zvýši sa tým spotreba mobilných dát, množstvo objednaných online služieb a v konečnom dôsledku tak porastie ekonomika.